Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lượt xem: 1436

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định về việc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 16/7/2021 thông qua cầu truyền hình trực tuyến tại 02 cơ sở Nam Định và Hà Nội, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tới dự và báo cáo tại Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối có: Đồng chí Vũ Thị Bích Hòa – Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định.

Về phía Đảng bộ Nhà trường tại đầu cầu trực tuyến Hội trường tầng 3 nhà N.C1 cơ sở 353 Trần Hưng Đạo có NGƯT.TS Trần Đức Cân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng với sự tham dự của 90 đảng viên tại cơ sở Nam Định.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại cơ sở 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định

Tại đầu cầu trực tuyến Hội trường 3 tầng cơ sở 218 Lĩnh Nam, Hà Nội có: TS. Trần Hoàng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Phạm Thị Thu Hoài – Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Ngọc Khương – ĐUV, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng với sự tham dự của 205 đảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại cơ sở 218 Lĩnh Nam, Hà Nội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, NGƯT.TS Trần Đức Cân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cám ơn các đồng chí trong BCH Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đảng bộ Nhà trường phát triển và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua nội dung phát biểu, đồng chí Trần Đức Cân – Bí thư Đảng ủy Nhà trường yêu cầu các đồng chí đảng viên  trong toàn đảng bộ cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII một cách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả.

NGƯT.TS Trần Đức Cân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Đảng viên được nghe đồng chí Vũ Thị Bích Hòa – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, tập trung quán triệt các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Đồng chí Vũ Thị Bích Hòa – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối báo cáo tại hội nghị

Trong chương trình Hội nghị, T.S Phạm Thị Thu Hoài, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chủ tịch Hội đồng trường lên hướng dẫn các Chi bộ thảo luận và viết bài thu hoạch theo 05 chuyên đề đã được học tập. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị các Chi ủy, Chi bộ nghiêm túc tổ chức thực hiện thảo luận tại đơn vị và viết thu hoạch nộp về Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhà trường theo quy định.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được tổ chức thành công tốt đẹp, từ những thông tin bổ ích của báo cáo viên trao đổi tại hội nghị đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết của Đại hội, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Tin tức liên quan