Đăng ký cấp lại mật khẩu trang cá nhân sinh viên

Bước 1: Sinh viên đề nghị tại bộ phận Một cửa hoặc gửi đề nghị qua Email: sv.phongctsv@uneti.edu.vn

Bước 2: Sinh viên nhận kết quả trực tiếp hoặc qua email cá nhân.