Khoa Điện tử tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020 – 2021

Lượt xem: 151

Thực hiện theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021.

Ngày 27 và 28/05/2021, Khoa Điện tử đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021 qua ứng dụng trực tuyến Zoom.

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học gồm có Hội đồng nghiệm thu, các Chủ nhiệm đề tài, đại diện Phòng quản lý khoa học và các giảng viên Khoa Điện tử.

Năm 2020 – 2021, Khoa Điện tử có 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được duyệt để đưa vào bảo vệ. Hội đồng nghiệm thu đề tài đã tiến hành nghiêm túc theo đúng quy định của nhà trường về trình tự đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự đều tập trung vào khai thác tính mới, tính khoa học và tính khả thi của mỗi đề tài. 

Danh sách các đề tài:

1. ThS. Đặng Thị Hương Giang, Chủ nhiệm đề tài:“Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa lập lịch song song drone – vehicle (máy bay không người lái – xe tải) cho bài toán người giao hàng”do TS.Bùi Huy Hải – Trưởng khoa Điện tử – Chủ tịch hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng.

2. ThS.Trần Thị Thu Hường, Chủ nhiệm đề tài: “Cải tiến cấu trúc bộ lọc sử dụng trong hệ thống thông tin di động tiên tiến” do TS.Bùi Huy Hải – Trưởng khoa Điện tử – Chủ tịch hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng.

02 đề tài đã được bảo vệ thành công và nhận được sự đánh giá cao của hội đồng nghiệm thu trước sự quan tâm theo dõi của các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường.

Buổi nghiệm thu của Khoa Điện tử đã diễn ra thành công với sự cố gắng làm việc nghiêm túc của tất cả các thành viên tham dự.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài:

ThS. Đặng Thị Hương Giang, Chủ nhiệm đề tài:“Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa lập lịch song song drone – vehicle (máy bay không người lái – xe tải) cho bài toán người giao hàng”

ThS. Trần Thị Thu Hường, Chủ nhiệm đề tài:Cải tiến cấu trúc bộ lọc sử dụng trong hệ thống thông tin di động tiên tiến” 

Khoa Điện tử

Tin tức liên quan