Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020 – 2021

Lượt xem: 305

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2021- 2021.

Thực hiện theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021.

Ngày 25 và 26/05/2021, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021 qua ứng dụng trực tuyến Zoom.

Tới dự buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Khoa Quản trị kinh doanh gồm có Ban chủ nhiệm khoa, các Chủ nhiệm đề tài, đại diện Phòng quản lý khoa học và đông đảo các cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh.

Năm 2020 – 2021, Khoa Quản trị kinh doanh có 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được duyệt để đưa vào bảo vệ. Hội đồng nghiệm thu đề tài đã tiến hành nghiêm túc theo đúng qui định của nhà trường về trình tự đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự đều tập trung vào khai thác tính mới, tính khoa học và tính khả thi của mỗi đề tài. 

1. ThS.Trần Thọ Khải, Chủ nhiệm đề tài:“Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng nhằm thúc đẩy ý định khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên khối ngành kinh tế – Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp” do TS.Lưu Khánh Cường – Trưởng khoa QTKD – Chủ tịch hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng.

2. ThS.Lê Thị Ánh, Chủ nhiệm đề tài: “Giải pháp marketing – mix (7P,S) nhằm phát triển dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Namdo TS.Nguyễn Thị Chi – Phó trưởng khoa QTKD – Chủ tịch hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng.

3. ThS.Mai Hoàng Thịnh, Chủ nhiệm đề tài:“Giải pháp phòng tránh rủi ro đối với người mua hàng trong các giao dịch thương mại điện tử tại thị trường Việt Nam”do TS.Nguyễn Thị Chi – Phó trưởng khoa QTKD – Chủ tịch hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng.

Hội đồng đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài. Khoa Quản trị kinh doanh đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của mình và góp phần vào thành công chung trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo Khoa và các thành viên trong khoa cũng tự nhận thấy cần tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học trong đơn vị mình.

Cả 03 đề tài đã bảo vệ thành công và nhận được sự đánh giá cao của các hội đồng nghiệm thu trước sự quan tâm theo dõi của nhiều cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường.

Buổi nghiệm thu của Khoa Quản trị kinh doanh đã diễn ra thành công với sự cố gắng và làm việc nghiêm túc của tất cả các thành viên tham dự.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài:

TS.Lưu Khánh Cường –Ttrưởng khoa QTKD – Chủ tịch hội đồng nghiệm thu

ThS.Trần Thọ Khải, Chủ nhiệm đề tài:“Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng nhằm thúc đẩy ý định khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên khối ngành kinh tế  Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp”

TS.Nguyễn Thị Chi – Phó trưởng khoa QTKD – Chủ tịch hội đồng nghiệm thu

ThS.Lê Thị Ánh, Chủ nhiệm đề tài: “Giải pháp marketing – mix (7P,S) nhằm phát triển dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

ThS.Mai Hoàng Thịnh, Chủ nhiệm đề tài:“Giải pháp phòng tránh rủi ro đối với người mua hàng trong các giao dịch thương mại điện tử tại thị trường Việt Nam”

 

Bài và ảnh: Nguyễn Tiến Mạnh

Tin tức liên quan