Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (30/10/2023 – 04/11/2023)

Lượt xem: 339

Dù là ngày xưa hay thời nay, trường học vẫn là một nơi vô cùng quan trọng. Nó là nơi rèn rũa, là nơi đưa chúng ta từ một con người vô tri trở nên thấu hiểu mọi thứ, có nhân cách, độ lượng hơn. Thật nguy hiểm nếu như văn hóa trường học đang ngày càng sa sút. “Tiên học lễ, hậu học văn” là bài học đầu tiên khi bước chân vào lớp một. Nhưng lớn lên, rất nhiều học sinh đã lãng quên điều đó, để rồi có những hành vi ứng xử thiếu văn hóa với thầy cô, bạn bè, người lớn tuổi ngay trong môi trường giáo dục. Đây là vấn đề cấp thiết không chỉ của nhà trường mà toàn xã hội phải quan tâm. Thực hiện Thông báo số 815/TB-ĐHKTKTCN ngày 13/09/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp; tuần từ ngày 30/10/2023 – 04/11/2023 tại ba cơ sở Lĩnh Nam, Minh Khai và Nam Định, đoàn kiểm tra liên đơn vị giữa Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh Niên – Hội sinh viên, cùng Thầy Cô trong các Khoa Chuyên môn, Thầy Cô thuộc các trung tâm, Phòng Ban chức năng với các bạn Tình nguyện viên đã đi tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở Sinh viên thực hiện “Văn hoá học đường Sinh viên Uneti”. Trong thời gian sắp tới, ban hoạt động Tuyên truyền Văn hóa học đường sẽ tăng cường và tích cực hơn để hoạt động này sẽ lan tỏa đến các sinh viên Uneti và tạo nhiều hình ảnh đẹp trong chính môi trường học tập của chúng ta.

Dưới đây là một số hình ảnh tuyên truyền:

 

Bài viết: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Tin tức liên quan