Bộ GD&ĐT: Các cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục (Uneti thứ tự 94)!

Lượt xem: 987

GD&TĐ – Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT thông báo danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cập nhật đến ngày 30/4/2020.

Theo danh sách này, có 139 cơ sở giáo dục đại học, 8 trường cao đẳng sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước; 7 cơ sở giáo dục đại học phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Các cơ sở giáo dục đại học:

Theo tiêu chuẩn nước ngoài:

 

 

 

 

Tin tức liên quan