Tổ chức tập huấn hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) cho cán bộ, giảng viên Nhà trường

Lượt xem: 446

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường để kịp thời ứng phó với những tình huống khẩn cấp như trong trường hợp dịch bệnh do virut Covid-19 gây ra thời gian qua, đồng thời cũng là tiền đề cho việc nghiên cứu, đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng và triển khai các phương pháp giảng dạy hiện đại song song với phương pháp truyền thống mà Nhà trường đã và đang triển khai thực hiện. Căn cứ nội dung thông báo, trong 2 ngày Chủ Nhật (16/02/2020) và ngày Thứ hai (17/02/2020) Phòng Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn hệ thống học tập trực tuyến cho cán bộ, giảng viên Nhà trường thông qua cầu truyền hình trực tiếp giữa hai cơ sở Nam Định và Hà Nội. Kế hoạch chi tiết theo Thông báo số 84/TB-ĐHKTKTCN ngày 15/02/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Để đảm bảo hiệu quả của buổi tập huấn, Phòng Đào tạo đã gửi toàn bộ các tài liệu hướng dẫn, tài khoản để truy cập,… qua hệ thống email để các cán bộ, giảng viênchủ động nghiên cứu tài liệu và thực hành trên hệ thống học tập trực tuyến của Nhà trường. Trong nội dung chương trình tập huấn các chuyên gia công nghệ thông tin cùng lãnh đạo các khoa đã hướng dẫn giảng viên thuộc đơn vị mình quản lý thực hành các bước để sử dụng hiệu quả hệ thống học trực tuyến của Nhà trường, đồng thời giải đáp thắc mắc của các thầy cô giáo và tiếp thu các ý kiến, những vấn đề phát sinh để tiếp tục nghiên cứu và khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tập huấn đầu tiên của Nhà trường

Cán bộ, giảng viên khoa Dệt may và thời trang tập huấn phần mềm tại cơ sở Hà Nội và Nam Định trong buổi sáng ngày 16/02/2020 

Cán bộ, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh tập huấn phần mềm tại cơ sở Hà Nội và Nam Định trong buổi sáng ngày 16/02/2020

Cán bộ, giảng viên khoa khoa Điện và khoa Cơ khí tập huấn phần mềm tại cơ sở Hà Nội và Nam Định trong buổi chiều ngày 16/02/2020

Cán bộ, giảng viên khoa Tài chính ngân hàng tập huấn phần mềm tại cơ sở Hà Nội và Nam Định trong buổi chiều ngày 16/02/2020

Giảng viên khoa Ngoại Ngữ tập huấn phần mềm tại cơ sở Hà Nội sáng ngày 17/02/2020

Cán bộ, giảng viên khoa Kế toán tập huấn phần mềm tại cơ sở Hà Nội và Nam Định trong buổi sáng ngày 17/02/2020

Cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ thông tin tập huấn phần mềm tại cơ sở Hà Nội và Nam Định trong buổi sáng ngày 17/02/2020

Cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm tập huấn phần mềm tại cơ sở Hà Nội và Nam Định trong buổi sáng ngày 17/02/2020

Cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế cơ sở và khoa Khoa học cơ bản tập huấn phần mềm tại cơ sở Hà Nội và Nam Định trong buổi chiều ngày 17/02/2020

Cán bộ, giảng viên khoa Lý luận chính trị và khoa GDTC-QPtập huấn phần mềm trong buổi chiều ngày 17/02/2020

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan