Khoa Lý luận Chính trị tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin ở trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Lượt xem: 144

Công tác giáo dục lý luận chính trị nói chung và giảng dạy Kinh tế chính trị mác- Lênin nói riêng đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi phải có những giải pháp thật thỏa đáng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên không phải chuyên ngành lý luận trong các trường Đại học, cao đẳng hiện nay. Nhất là khi chúng ta vừa có sự chuyển đổi 3 môn KH Mác- Lênin về giảng dạy 5 môn KH Mác – Lênin, trong đó có môn Kinh tế Chính tri Mác – Lênin.

Nhận thức rõ điều này từng giảng viên giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin của Bộ môn KH Mác- Lênin – Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã rất coi trọng việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Coi việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin là một yêu cầu khách quan, một nhu cầu tất yếu và không thể thiếu được của người giảng viên để đáp ứng được yêu cầu của người học.

Vì vậy, vào lúc 13h45 ngày 29/05/2021, Khoa Lý luận Chính trị tổ chức buổi hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin ở trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp” Hội thảo được tổ chức trực tuyến qua ứng dụng Zoom tại 2 cơ sở Hà Nội và Nam Định với sự tham gia các vị đại biểu khách mời đến các Học viện; Trường Đại học; Cao đẳng, các Phòng ban, giảng viên và sinh viên trong Trường.

Mở đầu hội thảo, ThS. Ngô Thị Mai – Phó Trưởng khoa LLCT  – Chủ trì hội thảo đã có bài phát biểu để dẫn dắt, nhấn mạnh yêu cầu, mục đích của buổi hội thảo, thông qua nội dung làm việc và khai mạc, điều hành hội thảo, tiếp đó các khách mời và  giảng viên đã có các tham luận  trình bày mục đích là nhằm làm rõ chủ đề của Hội thảo dưới những góc nhìn khác nhau việc đổi mới phương pháp giảng dạy là nhằm phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của sinh viên; tránh thái độ thụ động, rập khuôn theo bài giảng của giảng viên, từ đó sinh viên có được phong cách tư duy độc lập trong học tập cũng như trong nghiên cứu khoa học.

Trong quá trình thảo luận các vấn đề được nêu ra, tranh luận và giải quyết đều mang tính lý luận gắn liền với thực tiễn. Khẳng định sự tự giác, tích cực, chủ động của giảng viên trong việc vận dụng nguyên tắc tự giác và tích cực trong thực tiễn giảng dạy. Giảng viên cần hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của sinh viên về nhận thức lý luận, về thực tiễn, về sự vận dụng lý luận để giải quyết các vấn đề, sự kiện, hiện tượng trong thực tiễn của sinh viên. Phân tích quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo nhằm nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn của giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị. Khẳng định sự tự giác, tích cực, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên khoa học Mác – Lênin trường ĐHKT- KTCN. Phân tích, hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của sinh viên về nhận thức lý luận, về thực tiễn.  Tìm các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên qua giảng dạy môn Kinh tế chính trị –  các môn khoa học Mác-Lênin.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp và đạt được những yêu cầu đặt ra về nội dung, phương pháp, giải pháp, cách thức đổi mới trong giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin và các môn Lý luận chính trị khác. Các báo cáo trong hội thảo có thể được bổ sung, làm phong phú hơn về phương pháp giảng dạy vào quá trình giảng dạy cho các môn học của Khoa Lý luận chính trị, phù hợp với yêu cầu của một hội thảo khoa học.  Cũng qua buổi hội thảo các giảng viên trong Khoa đã tham khảo thêm  kinh nghiệm giảng dạy đến từ các đồng nghiệp khách mời Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND; Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương;  Học viện Báo chí và  Tuyên truyền; Đại học Thái Nguyên; Học Viện Chính trị Công an nhân dân và các đơn vị khác trong hệ thống giáo dục Đại học, Cao đẳng.

Người viết bài: ThS. Nguyễn Thị Hiền

Phó trưởng Bộ môn KH Mác – Lênin

Tin tức liên quan