Contact

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Địa chỉ

Phòng 105 nhà HA3

Điện thoại

024.36331854

Email

tuyensinh@uneti.edu.vn

Phòng Tài chính kế toán

Địa chỉ

P302, Nhà 9 tầng

Điện thoại

0243.8626892

Email

phongTCKT@uneti.edu.vn

Phòng Đào tạo

Địa chỉ

Phòng 503 số 456 Minh khai

Điện thoại

024. 36339858

Email

phongdaotao@uneti.edu.vn

Cơ sở 1 Hà Nội

Cơ sở 2 Hà Nội

Cơ sở 1 Nam Định

Cơ sở 2 Nam Định