• Tọa đàm công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên
  • Ngày Hội ” Sách – Lan tỏa văn hóa đọc và Du học quốc tế – Tầm nhìn thế giới”
  • Vòng bán kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp UNETI 2020-2021”