• Chương trình trồng cây xanh năm 2023 với chủ đề "Chung tay vun trồng tương lai - Vì Nhà trường xanh"
  • Ngày Quốc tế Phụ nữ
  • Ngày hội việc làm UNETI năm 2023