Khoa Giáo dục thể chất

Lượt xem: 6034

1. Quá trình hình thành và phát triển Khoa Giáo dục thể chất :

Năm 2007, Bộ môn Giáo dục thể chất được tách từ khoa Khoa học Cơ bản, thành lập bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, với 06 giảng viên. Cùng với sự phát triển của nhà trường đến năm 2012, Khoa Giáo dục thể chất được thành lập cho tới nay. Khi mới thành lập, khoa còn gặp nhiều khó khăn cùng với sự khó khăn chung của nhà trường. Cùng với sự phát triển của nhà trường, các thế hệ cán bộ giáo viên đã đóng góp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo lớp người cán bộ khoa học kỹ thuật phát triển toàn diện, giỏi về chuyên môn trong sáng về đạo đức và cường tráng về thể chất. Trong những năm qua bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của Nhà trường, Khoa Giáo dục thể chất có những bước phát triển không ngừng. Hiện tại, khoa có 30 giảng viên giáo dục thể chất và 04 giảng viên giáo dục quốc phòng có trình độ tiến sĩ (02), nghiên cứu sinh (01), thạc sĩ (23) và cử nhân (02).

2. Những thành tích đã đạt được:

– Danh hiệu tập thể:

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2011: Bộ môn Giáo dục thể chất đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” năm học 2010-2011,

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2011: Bộ môn Giáo dục thể chất đã có thành tích xuất sắc trong Hội thao Khối Giáo dục và Đào tạo ngành Công thương lần thứ V năm 2011,

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2011: Tập thể lao động xuất sắc, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” năm học 2010-2011,

Bằng khen của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định năm 2012 : Đã có thành tích từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2011 – 2012,

Bằng khen của Hội thể thao Đại học chuyên nghiệp Việt Nam năm 2010: Đã có thành tích trong công tác Hội năm 2010,

Bằng khen của Hội thể thao Đại học chuyên nghiệp Việt Nam năm 2011: Đã có thành tích trong công tác Hội năm 2011,

Bằng khen của Hội thể thao Đại học chuyên nghiệp Việt Nam 2014: Đã có thành tích trong công tác Hội năm 2014.

– Danh hiệu cá nhân: Trong những năm qua, nhiều giảng viên của khoa đã đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy cũng như hoạt động phong trào thể thao, được ghi nhận với nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, của Tỉnh đoàn Nam Định, về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”.

– Thể thao phong trào: Các câu lạc bộ thể thao của trường đã đạt nhiều giải vàng, bạc, đồng ở các nội dung cầu lông, bóng bàn trong các lần tham gia Giải thể thao Tạp chí Bộ Công Thương, đội tuyển bóng rổ sinh viên nhà trường đoạt giải ba tại giải bóng rổ các trường đại học khu vực Hà Nội các năm 2018, 2019.

3. Cơ cấu tổ chức.

Cơ cấu tổ chức của khoa bao gồm: 01 Trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 03 Phó trưởng bộ môn, 01 trợ lý khoa và đội ngũ giảng viên.

– Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng khoa: Ts. Phạm Cao Cường

Email: pccuong@uneti.edu.vn                       Điện thoại: 0977436888

Phó trưởng khoa: Ts. Trần Trọng Thân

Email: ttthan@uneti.edu.vn                            Điện thoại: 0912698193

– Cán bộ, giảng viên tại đơn vị:

Giảng viên giáo dục thể chất

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Email

1

Phạm Cao Cường

Trưởng khoa

Tiến sĩ

pccuong@uneti.edu.vn

2

Trần Trọng Thân

Phó trưởng khoa

Tiến sĩ

 ttthan@uneti.edu.vn

3

Nguyễn Tiến Quân

Phó trưởng bộ môn GDTC cơ bản

Thạc sĩ

ntquan@uneti.edu.vn

4

Nguyễn Đức Toàn

Phó trưởng bộ môn GDTC tự chọn

Thạc sĩ

ndtoan@uneti.edu.vn

5

Đoàn Hùng Tráng

Trợ lý khoa

Thạc sĩ

dhtrang@uneti.edu.vn

6

Thái Chí Linh

Giảng viên

Thạc sĩ

 tclinh@uneti.edu.vn

7

Phạm Quang Đức

Giảng viên

Thạc sĩ

 pqduc@uneti.edu.vn

8

Nguyễn Tiến Trung

Giảng viên

Thạc sĩ

 nttrung@uneti.edu.vn

9

Nguyễn Tiến Cường

Giảng viên

Thạc sĩ

ntcuong@uneti.edu.vn

10

Nguyễn Quang Thỏa

Giảng viên

Thạc sĩ

 nqthoa@uneti.edu.vn

11

Đoàn Thanh Phong

Giảng viên

Thạc sĩ

 dtphong@uneti.edu.vn

12

Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên

Thạc sĩ

 natuan.gdtc@uneti.edu.vn

13

Đỗ Văn Tùng

Giảng viên

Thạc sĩ

 dvtung@uneti.edu.vn

14

Đỗ Thị Huyền Trang

Giảng viên

Thạc sĩ

 dthtrang@uneti.edu.vn

15

Vũ Minh Tân

Giảng viên

Thạc sĩ

 vmtan@uneti.edu.vn

16

Cao Duy Chương

Giảng viên

Thạc sĩ

 cdchuong.gdtc@uneti.edu.vn

17

Bùi Lệ Thu

Giảng viên

Thạc sĩ

 blthu.gdtc@uneti.edu.vn

18

Đào Ngọc Minh

Giảng viên

Thạc sĩ

dnminh@uneti.edu.vn

19

Nguyễn Thị Thảo Mai

Giảng viên

Thạc sĩ

nttmai@uneti.edu.vn

20

Hoàng Hoài Nam

Phó trưởng bộ môn GDTC cơ bản

Thạc sĩ

hhnam@uneti.edu.vn

21

Phạm Tuấn Hải

Giảng viên

Thạc sĩ

 haipt@uneti.edu.vn

22

Trần Mạnh Huân

Giảng viên

Thạc sĩ

 tmhuan@uneti.edu.vn

23

Đỗ Văn Nghiêm

Giảng viên

Thạc sĩ

 dvnghiem@uneti.edu.vn

24

Nguyễn Tuấn Phong

Giảng viên

Thạc sĩ

 ntphong@uneti.edu.vn

25

Trần Thị Phương Thảo

Giảng viên

Thạc sĩ

 ttpthao@uneti.edu.vn

26

Phạm Thị Tuyết

Giảng viên

Thạc sĩ

 pttuyet@uneti.edu.vn

Giảng viên giáo dục quốc phòng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Email

1

Lê Văn Dũng

Giảng viên

Cử nhân

lvdung@uneti.edu.vn

2

Đỗ Văn Dũng

Giảng viên

Cử nhân

dvdung@uneti.edu.vn

3

Nguyễn Ngọc Hữu

Giảng viên

Cử nhân

nnhuu@uneti.edu.vn

4

Nguyễn Nam Trà

Giảng viên

Cử nhân

nntra@uneti.edu.vn

– Chi bộ Đảng, đoàn thể:

Bí thư Chi bộ Giáo dục thể chất: Đồng chí Phạm Cao Cường.

Chi bộ Đảng: Chi bộ Giáo dục thể chất hiện có 07 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị tham gia sinh hoạt.

Công đoàn: Hoạt động công đoàn của khoa được triển khai ở 02 tổ công đoàn. tại cơ sở Hà Nội có 19 công đoàn viên, tại cơ sở Nam Định có 9 công đoàn viên.

4. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Giáo dục thể chất.

– Chức năng:

Khoa Giáo dục thể chất là đơn vị chuyên môn trực thuộc trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các nội dung công tác: Quản lý chuyên môn về đào tạo, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; quản lý đội ngũ giảng viên tại đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy người học theo ngành đào tạo đã được phân công.

– Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo môn học Giáo dục thể chất và môn học Giáo dục quốc phòng theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

e) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa theo quy định của nhà trường;

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công.

5. Quy mô và năng lực hoạt động:

Với 26 giảng viên giáo dục thể chất và 04 giảng viên giáo dục quốc phòng, trình độ tiến sĩ (02), thạc sĩ (23), nghiên cứu sinh (01) và cử nhân (02). Hàng năm Khoa Giáo dục thể chất- Quốc phòng giảng dạy 10.000 – 12.000 lượt sinh viên tham gia học giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

6. Định hướng phát triển:

Chuẩn hóa và nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên: Hiện tại đội ngũ giảng viên giáo dục thể chất của khoa đã 100% đạt yêu cầu về trình độ giảng viên giảng dạy đại học, với 02 tiến sĩ, 24 thạc sĩ trong đó 01 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh. Trong thời gian tới, khoa phấn đấu 100% các thầy cô đạt chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và tiếng anh (trình độ B1).

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho sinh viên; gắn giáo dục thể chất, thể thao trường học với giáo dục ý chí, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.

Phát triển các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao trong trường học; chú trọng phát triển đa dạng các môn thể thao, khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa. Thành lập các câu lạc bộ thể thao sinh viên ở các môn có thế mạnh như bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, bóng bàn, đá cầu.

7. Địa chỉ liên hệ:

Cơ sở Hà Nội: Văn phòng Khoa GDTC-QP tại nhà HA10 (Cơ sở 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội)

Cơ sở Nam Định: Văn phòng Khoa GDTC-QP tại 353 Trần Hưng Đạo – Nam Định  

– Website: http://uneti.edu.vn/khoa-giao-duc-the-chat-quoc-phong.html

– Email: khoagdtcqp@uneti.edu.vn

Tập thể khoa GDTC – QP

Hội thảo khoa học năm 2016

 

 

 

Tin tức liên quan