Khoa Khoa học cơ bản

Lượt xem: 1053

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị hành chính thuộc Ban Giám hiệu được thành lập từ năm 2007 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Hiện nay, Khoa có 3 bộ môn: Bộ môn Toán, Bộ môn Lý – Hóa, và Bộ môn Pháp luật – Tâm lý với 32 giảng viên cơ hữu trong đó có 7 tiến sĩ, 23 thạc sĩ và 2 cử nhân. Khoa đảm nhiệm tổ chức việc giảng dạy các học phần về Toán học, Logic học, Vật lý, Hóa học, Pháp luật và Tâm lý. Song song với việc giảng dạy, Khoa luôn coi trọng và phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và cộng nghệ nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn cũng như xu hướng phát triển của xã hội. 

2. Những thành tích đã đạt được:

Từ khi được thành lập đến nay Khoa Khoa học cơ bản đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung của Nhà trường.

Tập thể Khoa đã nhiều năm đạt danh hiệu “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được trao tặng nhiều bằng khen của Bộ Công Thương.

Hàng năm toàn thể giảng viên của Khoa đều đạt chiến sỹ thi đua hoặc lao động tiên tiến. Trong đó, có nhiều giảng viên được trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương, bằng khen của Bộ Công Thương, và bằng khen của UBND Tỉnh Nam Định.

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Ban lãnh đạo Khoa

1) Trưởng Khoa: TS. Trần Thị Hoàng Yến

Email: tthyen@uneti.edu.vn; Điện thoại: 0988717818

2) Phó Trưởng Khoa: TS. Chu Bình Minh

Email: cbminh@uneti.edu.vn; Điện thoại: 0912207854

3) Phó Trưởng Khoa: TS. Cao Diệp Thắng

Email: cdthang@uneti.edu.vn; Điện thoại: 0988983630

3.2. Các bộ môn

– Bộ môn Toán:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

TS. Lê Xuân Huy

Trưởng bộ môn

lxhuy@uneti.edu.vn

0914341077

2

ThS. Trần Chí Lê

Phó Trưởng bộ môn

tcle@uneti.edu.vn

0912954359

3

TS. Trần Thị Hoàng Yến

Trưởng Khoa

tthyen@uneti.edu.vn

0988717818

4

TS. Chu Bình Minh

Phó Trưởng Khoa

cbminh@uneti.edu.vn

0912207854

5

TS. Cao Diệp Thắng

Phó Trưởng Khoa

cdthang@uneti.edu.vn

0988983630

6

TS. Phạm Văn Bằng

Giảng viên

pvbang@uneti.edu.vn

0947393286

7

ThS. Phạm Thị Thư

Giảng viên

ptthu@uneti.edu.vn

0987893283

8

ThS. Cao Thị Thanh Xuân

Giảng viên

cttxuan@uneti.edu.vn

0904353439

9

ThS. Lê Lệ Hằng

Giảng viên

llhang@uneti.edu.vn

0987282819

10

ThS. Trần Thị Kim Thanh

Giảng viên

ttkthanh@uneti.edu.vn

0984439508

11

ThS. Hà Anh Dũng

Giảng viên

hadung@uneti.edu.vn

0942899441

12

ThS. Trần Văn Toàn

Giảng viên

toantv@uneti.edu.vn

0987640668

13

ThS. Hà Thị Thanh

Giảng viên

hathanh@uneti.edu.vn

0988757535

14

ThS. Vũ Thị Ngọc

Giảng viên

vtngoc@uneti.edu.vn

0984261021

15

ThS. Nguyễn Thị Hạnh Lê

Giảng viên

nthle@uneti.edu.vn

0989855080

16

ThS. Ngô Thị Toán

Giảng viên

nttoan@uneti.edu.vn

0978392745

17

CN. Lê Thanh Sơn

Giảng viên

ltson@uneti.edu.vn

0912380935

– Bộ môn Lý – Hóa

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

TS. Vũ Kim Thái

Trưởng bộ môn

vtthai@uneti.edu.vn

0912948099

2

ThS. Nguyễn Thị Phương Lan

Phó Trưởng bộ môn

 ntplan@uneti.edu.vn

0834308214

3

ThS. Đinh Văn Tình

Giảng viên

dvtinh@uneti.edu.vn

0909351978

4

ThS. Phạm Thị Thanh Thủy

Giảng viên

pttthuy@uneti.edu.vn

0915607345

5

ThS. Phạm Thị Liên

Giảng viên

ptlien@uneti.edu.vn

0363668999

6

ThS. Trần Thị Tuyết Mai

Giảng viên

tttmai@uneti.edu.vn

0945460015

7

ThS. Bùi Thị Huế

Giảng viên

bthue@uneti.edu.vn

0978357299

8

ThS. Nguyễn Thị Thu

Giảng viên

nthu@uneti.edu.vn

0963025568

– Bộ môn Pháp luật – Tâm lý

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

TS. Vũ Thị Nguyệt

Trưởng bộ môn

vtnguyet@uneti.edu.vn

091728589

2

ThS. Trần Thị Thu Hằng

Phó Trưởng bộ môn

ttthang@uneti.edu.vn

0916793635

3

ThS. Trần Mạnh Toàn

Giảng viên

tmtoan@uneti.edu.vn

0912356626

4

ThS. Phạm Thị Thúy

Giảng viên

ptthuy@uneti.edu.vn

0944575868

5

ThS. Hồ Thị Phương

Giảng viên

htphuong@uneti.edu.vn

0977253678

6

ThS. Hà Diệu Hằng

Giảng viên

 hdhang@uneti.edu.vn

0988822768

7

CN. Nguyễn Duy Tưởng

Giảng viên

ndtuong@uneti.edu.vn

0917712876

– Chi bộ Đảng, đoàn thể:

1) Bí thư chi bộ: TS. Trần Thị Hoàng Yến

2) Phó bí thư chi bộ: TS. Chu Bình Minh

3) Tổ trưởng công đoàn Hà Nội: ThS. Cao Thị Thanh Xuân

4) Tổ trưởng công đoàn Nam Định: ThS. Đinh Văn Tình

5) Tổ phó công đoàn Hà Nội: ThS. Lê Lệ Hằng

6Tổ phó công đoàn Nam Định: ThS. Trần Thị Kim Thanh

4. Chức năng, nhiệm vụ:

– Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy học tập và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch giảng dạy đã được hiệu trưởng phê duyệt.

– Quản lý cán bộ giảng viên của Khoa; Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên.

– Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, đề cương các môn học, biên soạn giáo trình giảng dạy, tài liệu học tập, ngân hàng đề thi phục vụ công tác dạy và học trong Nhà trường.

– Chủ động triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ giảng viên.

– Phối hợp với các phòng chức năng và các khoa chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu chung của Nhà trường.

5. Quy mô và năng lực hoạt động:

Nhiệm vụ của Khoa Khoa học cơ bản là tổ chức, quản lý và giảng dạy các môn học trong lĩnh vực Toán học, Vật lí, Hóa học, Pháp luật và Tâm lý cho sinh viên tất cả các khối ngành kinh tế và kỹ thuật của trường từ hệ cao đẳng đến đại học, và học viên cao học.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường, đến nay Khoa đã trở thành một tập thể vững về chuyên môn, tâm huyết với nghề, đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được Nhà trường giao phó.

Khoa Khoa học cơ bản đã kết hợp với các đơn vị khác trong và ngoài Nhà trường tham gia các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước và cấp bộ.

Mỗi năm Khoa có khoảng 4 đến 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được nghiệm thu, trong đó có nhiều kết quả được xếp loại xuất sắc.

Khoa đã công bố hơn 30 bài báo khoa học, trong đó có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục SCI, SCIE, Scopus,..

Hàng năm Khoa thường tổ chức các Hội thảo khoa học theo các chủ đề nhằm trao đổi chuyên môn, học thuật giữa các giảng viên trong Khoa với các nhà khoa học và chuyên gia ngoài trường.

6. Định hướng phát triển:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức nghề nghiệp, và đặc biệt là tác phong làm việc của giảng viên trong thời kỳ hội nhập.

Phối hợp với Nhà trường xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa, quy chế hoạt động của các Bộ môn trong Khoa. Tạo điều kiện, khuyến khích các giảng viên trẻ làm NCS và học thêm ngoại ngữ,…

Không ngừng thực hiện cải tiến phương pháp giảng dạy, tích cực áp dụng các thành tựu công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng lấy người học làm trung tâm.

Xây dựng các nhóm nghiên cứu mũi nhọn trong từng Bộ môn để phát triển sâu về chuyên môn, liên tục cập nhật các kiến thức mới về nội dung môn học để điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại.

7. Địa chỉ liên hệ:

– Địa chỉ: Phòng 807- HA10, 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

– Địa chỉ:  353 Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định

Email: khoakhcb@uneti.edu.vn

 

 

 

Tin tức liên quan