Khoa Lý luận Chính trị và Pháp luật

Lượt xem: 4100

1. Quá trình hình thành và phát triển Khoa Lý luận Chính trị.

Khoa Lý luận Chính trị là đơn vị tổ chức trực thuộc Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp với hai Bộ môn trực thuộc Khoa, có nhiệm vụ giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho sinh viên các hệ, các ngành trong toàn trường với đặc thù chuyên sâu về lĩnh vực chính trị – tư tưởng, định hướng thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng cho thế hệ trẻ tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp.

Khoa được thành lập vào năm 2011 theo Quyết định của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Tiền thân của Khoa Lý luận chính trị từ tổ chức Khoa Cơ bản trực thuộc Trường Trung cấp Kỹ thuật Nam Định được thành lập năm 1956. Đến năm 1997, nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I. Giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2007 với tên gọi là Bộ môn Chính trị – Giáo dục thể chất, quốc phòng.

Ngày 26/6/2007, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I ra Quyết định số 226/QĐ-CĐKT-KTCNI tách thành Bộ môn Mác – Lênin trực thuộc Ban Giám hiệu. Năm 2011, thành Khoa Lý luận Chính trị.

Ngày 25/4/2019, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp ra Quyết định số 165/QĐ-ĐHKTKTCN về việc kiện toàn bộ môn trực thuộc Khoa

Khoa Lý luận chính trị, luôn quan tâm và khuyến khích các giảng viên, sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, cấp sinh viên. Hàng năm Khoa luôn có các đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở, sinh viên được nghiệm thu đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, chủ động tổ chức hội thảo chuyên đề cấp Khoa, bảo đảm yêu cầu tự học, tự nghiên cứu, tự nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ sư phạm trong Khoa. Công tác nghiên cứu khoa học được thực hiện gắn liền với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên.

2. Những thành tích đã đạt được.

Quá trình hoạt động, Khoa Lý luận Chính trị luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với các đơn vị trong Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được cấp Trường, Tỉnh, Bộ khen thưởng giấy khen, bằng khen cho tập thể Khoa và cá nhân. Nhiều cán bộ, giảng viên của Khoa được khen tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp Tỉnh, cấp Bộ. Khoa nhiều năm đạt danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2005: Được tặng Bằng khen của Bộ Công Nghiệp vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Giáo dục Quốc phòng trong 5 năm: 2001-2005.

Năm 2011: Được tặng Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” năm học 2010-2011.

Năm 2012: Được tặng Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” năm học 2011-2012.

Năm 2017: Được tặng Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” năm học 2016-2017.

3. Cơ cấu tổ chức.

– Lãnh đạo đơn vị:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Th.S Nguyễn Văn Bảng

Phó trưởng khoa, phụ trách khoa

nvbang@uneti.edu.vn

2

Th.S Ngô Thị Mai

Phó trưởng khoa

ntmai@uneti.edu.vn

Trợ lý Khoa Lý luận Chính trị: ThS. Đinh Thị Cẩm Nhung.

Email: dtcnhung@uneti.edu.vn

– Các bộ môn:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Bộ môn

1

TS Bùi Thanh Thủy

Trưởng bộ môn

Khoa học Mác – Lênin

2

Th.S Mai Chi

Phó bộ môn

Khoa học Mác – Lênin

3

Th.S Nguyễn Thị Thu Hà

Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn

TT HCM và Lịch sử ĐCSVN

4

Th.S Trần Thị Mỵ

Phó bộ môn

TT HCM và Lịch sử ĐCSVN

Về trình độ đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa Lý luận Chính trị đạt 100% có học vị thạc sĩ, trong đó có 8,7% có học vị tiến sĩ với các chuyên ngành: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng.

Về loại hình đào tạo, 100% giảng viên của Khoa (23 giảng viên) được đào tạo theo hệ chính quy tập trung tại các cơ sở đào tạo như: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đại học Sư phạm Hà Nội – chuyên ngành chính trị: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Bộ môn

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Văn

Bảng

05/04/1979

Khoa học Mác – Lênin

ThS. KTCT

2

Bùi Thanh

Thủy

25/06/1980

Khoa học Mác – Lênin

TS. Triết học

3

Đinh Thị Cẩm 

Nhung

08/07/1982

Khoa học Mác – Lênin

ThS. Triết học

4

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

20/10/1983

Khoa học Mác – Lênin

ThS. Triết học

5

Trần Thị

Hương

17/07/1986

Khoa học Mác – Lênin

ThS. Triết học

6

Trần Thị Thu

Huyền

30/06/1981

Khoa học Mác – Lênin

ThS. Triết học

7

Nguyễn Thị

Hiền

10/04/1980

Khoa học Mác – Lênin

ThS. KTCT

8

Mai

Chi

27/02/1980

Khoa họcMác – Lênin

ThS. Triết học

9

Phan Thị

Hương

17/12/1979

Khoa học Mác – Lênin

ThS. Triết học

10

Phạm Thị Thanh

Hằng

03/03/1988

Khoa học Mác – Lênin

ThS. KTCT

11

Đỗ Thị

Trang

29/04/1982

Khoa học Mác – Lênin

ThS. Triết học

12

Đoàn Thị

Hiền

20/12/1988

Khoa học Mác – Lênin

ThS. Triết học

13

Ngô Thị

Mai

05/08/1973

TT HCM và Lịch sử ĐCSVN

ThS. Triết học

14

Nguyễn Thị Thu

29/05/1983

TT HCM và Lịch sử ĐCSVN

ThS. Lịch sử

15

Trần Thị

Mỵ

27/07/1980

TT HCM và Lịch sử ĐCSVN

ThS. LSĐ

16

Đào Thanh

Bình

01/05/1978

TT HCM và Lịch sử ĐCSVN

ThS. Sử học

17

Phạm Thị Thùy

Dương

25/09/1981

TT HCM và Lịch sử ĐCSVN

ThS. KTCT

18

Nguyễn Thị

Luyến

19/02/1985

TT HCM và Lịch sử ĐCSVN

ThS. KTCT

19

Lê Thị

01/02/1975

TT HCM và Lịch sử ĐCSVN

TS. Triết học

20

Hoàng Thị Thu

Thủy

08/06/1984

TT HCM và Lịch sử ĐCSVN

ThS. Triết học

21

Lại Thị Thùy

Linh

12/08/1981

TT HCM và Lịch sử ĐCSVN

ThS. QLGD

22

Ninh Văn

Hùng

06/11/1991

TT HCM và Lịch sử ĐCSVN

ThS. Triết học

23

Nguyễn Thị

Minh

09/12/1989

TT HCM và Lịch sử ĐCSVN

ThS. LSĐ

– Chi bộ Đảng, đoàn thể:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Th.S Nguyễn Văn Bảng

Bí thư chi bộ

 

2

Th.S Mai Chi

Tổ trưởng công đoàn cơ sở NĐ

 

3

Th.S Đào Thanh Bình

Tổ trưởng công đoàn cơ sở HN

 

Chi bộ Lý luận Chính trị là tổ chức chính trị trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, gồm 20 đảng viên trên tổng số 23 giảng viên của khoa. Chi bộ luôn giữ vững vai trò, chức năng lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Khoa, đảm bảo đúng định hướng lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.

4. Chức năng, nghiệm vụ:

Khoa Lý luận Chính trị được thành lập với chức năng giáo dục các thế hệ học sinh, sinh viên nhằm hình thành về mặt nhận thức, tư tưởng, phẩm chất của con người mới xã hội chủ nghĩa. Có thế giới quan chủ nghĩa Mác – Lênin, nhân sinh quan cách mạng, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định con đường cách mạng của Đảng và của toàn thể dân tộc, có tri thức chính trị vững chắc, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, trung thành với chủ nghĩa xã hội, trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân.

Nhiệm vụ cơ bản của Khoa là triển khai thường xuyên, hiệu quả giảng dạy các môn: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong học sinh, sinh viên. Kết hợp chặt chẽ truyền thụ tri thức chuyên môn với tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng trong sinh viên và có định hướng tư tưởng giúp cho học sinh, sinh viên không ngừng trưởng thành, tiến bộ.

Triển khai tích cực hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động, linh hoạt trong hoạt động tổ chức hội thảo chuyên sâu tại các Bộ môn, bảo đảm nâng cao không ngừng trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ giảng viên của Khoa. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa. Tham gia tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Trường giao.

Mục tiêu: Cung cấp những hiểu biết cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm xác lập cơ sở lý luận để cận nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và môn học Lịch sử Đảng của Đảng cộng sản Việt Nam; Từng bước thiết lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành; Xây dựng, phát triển nhân sinh quan cách mạng và tu dưỡng đạo đức con người mới. Đồng thời, Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa, tác phong Hồ Chí Minh. Hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề lớn của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đến cách mạng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu cao cả là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người; Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách, tác phong Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. Đồng thời, nắm bắt được những nội dung cơ bản của đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

5. Năng lực hoạt động chuyên môn.

Về công tác đào tạo, đội ngũ giảng viên có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy và đào tạo ở các hệ, bậc Cao đẳng, Đại học, sau Đại học.

Về công tác nghiên cứu khoa học, Khoa luôn chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, sinh viên, chủ động tổ chức hội thảo chuyên sâu, bảo đảm yêu cầu tự học, tự nghiên cứu, tự nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ sư phạm trong Khoa.

6. Định hướng phát triển.

Khoa Lý luận Chính trị luôn chủ động, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; Vững vàng về nhận thức – tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống; Sẵn sàng đáp ứng tốt nhất yêu cầu giáo dục – đào tạo và phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.

Phát huy cao nhất tính chủ động, nhậy bén, năng động trong hoạt động giảng dạy và hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên. Khuyến khích các hoạt động tự học, bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi về học thuật, xuất sắc về phương pháp, bản lĩnh trong công tác, trong sáng về đạo đức, lối sống, không ngừng hoàn thiện và nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học trong đội ngũ giảng viên.

Ổn định về cơ cấu tổ chức đơn vị; Đủ về số lượng, chất lượng không ngừng được nâng lên. Giữ vững tinh thần đoàn kết trong đơn vị, quyết tâm xây dựng Khoa Lý luận chính trị thành tập thể vững mạnh toàn diện.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo năm học: Đề tài cấp cơ sở; đề tài sinh viên; sáng kiến, cải tiến và ứng dụng trong quá trình học tập, nghiên cứu, giảng dạy. Thực hiện hội thảo chuyên sâu hàng năm được đông đảo giảng viên, sinh viên tích cực tham gia. Bên cạnh đó, Khoa cũng mời các giảng viên, nhà khoa học uy tín có trình độ chuyên môn ở các Học viện, Trường Đại học tham gia nhằm nâng cao chất lượng và học hỏi lẫn nhau.

7. Liên hệ.

– Địa chỉ:

+ Cơ sở Hà Nội: Phòng 909 – Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

+ Cơ sở Nam Định: Phòng 101, nhà NC2 – Số 353 Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định.

– Email: khoallct@uneti.edu.vn

 

Tin tức liên quan