Khoa Ngoại ngữ

Lượt xem: 10641

1. Quá trình thành lập và phát triển

Khoa Ngoại ngữ hiện nay là một trong 15 khoa chuyên môn của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp với hai Bộ môn trực thuộc Khoa. Khoa Ngoại ngữ có vai trò quan trọng trong việc đào tạo sinh viên có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn đầu thức và thành thạo kỹ năng thực hành tiếng, lý thuyết tiếng, sẵn sàng đảm nhận ra theo quy định của Bộ GD&ĐT, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong môi trường làm việc hội nhập, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội và sự hợp tác phát triển của Việt Nam với quốc tế. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để người học nắm vững kiến các công việc có sử dụng tiếng Anh đặc biệt là các công việc liên quan đến biên phiên dịch tiếng Anh trong các cơ quan, DN; khuyến khích sinh viên nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu thiết thực cho DN, tổ chức và xã hội.

Khoa được thành lập vào năm 2012 theo Quyết định 280/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 14/05/2012 của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp. Tiền thân của Khoa Ngoại ngữ là một tổ bộ môn thuộc Khoa Cơ bản, Trường Trung cấp Kỹ thuật Nam Định được thành lập năm 1956. Đến năm 1998, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I. Giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2007, Khoa là Tổ Ngoại ngữ thuộc khoa Khoa học cơ bản.

Năm 2007, Trường được nâng cấp lên thành Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Tổ Ngoại ngữ được tách từ khoa Khoa học Cơ bản thành Bộ môn Ngoại ngữ trực thuộc Ban Giám hiệu.

Năm 2012, Bộ môn Ngoại ngữ được đổi thành Khoa Ngoại ngữ.

Năm 2019, Khoa Ngoại ngữ mở ngành đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh theo quyết định 151/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 12 tháng 04 năm 2019;

Ngày 25/4/2019, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp ra Quyết định số 165/QĐ-ĐHKTKTCN về việc kiện toàn bộ môn trực thuộc Khoa. Khoa Ngoại ngữ gồm hai Bộ môn: Thực hành tiếng và Lý thuyết tiếng.

2. Những thành tích đã đạt được.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tập thể và giảng viên trong Khoa đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương, Công đoàn Công thương Việt Nam và UBND tỉnh Nam Định vì đã có những thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo. Các danh hiệu khoa đã đạt được như: Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định vì đã có thành tích trong công tác giáo dục đào tạo (2014, 2019); được Bộ Công thương tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (2011); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” (2008, 2011, 2013, 2015, 2018); Khoa Ngoại ngữ là một trong những khoa có thành tích trong phong trào thi Giáo viên dạy giỏi các cấp. Có giáo viên đạt các thành tích cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và Quốc gia, tiêu biểu như:

Năm 2003: Cô Đỗ Thị Hồng Hà đạt giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Năm 2006: Cô Hoàng Thị Minh Lý, đạt giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giải Ba Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia.

3. Chức năng, nhiệm vụ

– Chức năng

Khoa có chức năng tổ chức đào tạo các lớp học, ngành học theo chuyên môn được Hiệu trưởng quy định, chỉ đạo các Tổ Bộ môn trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, xây dựng và quản lý chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, khai thác sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

– Nhiệm vụ

1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo.

2. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế

4. Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

5. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

6. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung , bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học

7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị , tư tưởng đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa

8. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa, tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường.

4. Cơ cấu tổ chức

– Lãnh đạo đơn vị:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Th.S Hoàng Thị Minh Lý

Phó trưởng khoa; Phụ trách khoa

htmly@uneti.edu.vn

2 Th.S Vũ Việt Phương Phó trưởng khoa vvphuong@uneti.edu.vn

– Các bộ môn:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Bộ môn

1

TS Nguyễn Thu Hà

Trưởng bộ môn

Thực hành tiếng

2

Th.S Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó bộ môn

Thực hành tiếng

3

Th.S Phạm Hồng Nhung

Phó bộ môn, phụ trách bộ môn

Lý thuyết tiếng

4

Th.S Lê Anh Thư

Phó bộ môn

Lý thuyết tiếng

Về trình độ đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa Ngoại ngữ đạt 97,7% có học vị thạc sĩ, trong đó có 2,3% có học vị tiến sĩ với các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Lý luận và Phương pháp giảng dạy.

Về loại hình đào tạo, 100% giảng viên của Khoa (44 giảng viên) được đào tạo theo hệ chính quy tập trung tại các cơ sở đào tạo như: ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội; Đại học Hà Nội; Đại học Thái Nguyên và Đại học Mở Hà Nội.

– Chi bộ Đảng, đoàn thể:

I. Ban Chi ủy Chi bộ Ngoại ngữ:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

ThS. Nguyễn Thị Luyến

Bí thư chi bộ

 

2

ThS. Lê Thị Thanh Tâm

Phó Bí thư chi bộ

 

3

Nguyễn Thị Thanh Hương

Chi ủy viên

 

II. Tổ Công đoàn

4

ThS. Nguyễn Thị Kim Uyên

Tổ trưởng công đoàn cơ sở HN

 

5

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Tổ trưởng công đoàn cơ sở NĐ

 

6

ThS. Lê Thị Thanh Tâm

Tổ phó công đoàn cơ sở HN

 

7

ThS. Hoàng Thị Oanh

Tổ phó công đoàn cơ sở NĐ

 

Chi bộ Ngoại ngữ là tổ chức chính trị trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, gồm 20 đảng viên trên tổng số 44 giảng viên của khoa. Chi bộ luôn giữ vững vai trò, chức năng lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Khoa, đảm bảo đúng định hướng lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.

5. Năng lực chuyên môn

Tập thể giảng viên Khoa Ngoại ngữ có chuyên môn vững vàng, 97,7% giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên; có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đoàn kết tương trợ nhau và cùng nhau phát triển.

– Về công tác đào tạo

Khoa Ngoại ngữ luôn nỗ lực cải tiến phương pháp và nội dung giảng dạy, biên soạn và cập nhật, điều chỉnh các tài liệu học tập, ứng dụng những thành tựu công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Đội ngũ giáo viên của khoa không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng kể từ ngày thành lập. Hiện tại, khoa có 01 tiến sĩ và 01 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh. Cán bộ, giảng viên trong Khoa luôn tích cực phấn đấu giảng dạy tốt, nghiên cứu khoa học hiệu quả để góp phần xây dựng trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thành một nhà trường sáng tạo, chất lượng, phát triển, hiệu quả, có đẳng cấp khu vực và quốc tế.

– Về công tác nghiên cứu khoa học: Với phương châm đào tạo phải gắn liền với nghiên cứu khoa học, công tác nghiên cứu khoa học ngày càng thu hút các giảng viên tham gia làm đề tài, viết sáng kiến khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Các đề tài, bài báo và các tham luận tại các hội thảo đều mang tính cập nhật và có khả năng ứng dụng cao. Hàng năm, khoa thường tổ chức nhiều Hội thảo khoa học cấp cơ sở và tham gia các hội thảo cấp Quốc gia. 

– Về quan hệ hợp tác đào tạo: Khoa Ngoại ngữ đã và đang tạo lập nhiều mối quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, các Tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo, là cầu nối cho sinh viên có điều kiện giao lưu học hỏi, thực tập tay nghề nhằm đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ của các nhà tuyển dụng.

6. Định hướng phát triển

Trong thời gian tới, cán bộ, giảng viên khoa Ngoại Ngữ sẽ tiếp tục duy trì và không ngừng phát triển về chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh không chuyên và cử nhân ngôn ngữ Anh đáp ứng chuẩn đầu ra, chú trọng thực hành đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước, quốc tế và công nghiệp 4.0 hoặc yêu cầu về trình độ ngoại ngữ ở các bậc đào tạo cao hơn.

Khoa sẽ tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng các đề án ngoại ngữ theo hướng chỉ đạo của đề án ngoại ngữ quốc gia đến năm 2025 và đưa vào triển khai thực hiện. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ đảm bảo được trình độ ngoại ngữ của cán bộ giảng viên và sinh viên trong nhà trường đáp ứng được chuẩn đầu ra.

Bên cạnh đó, Khoa thường xuyên đánh giá, cải tiến các chương trình đào tạo ngoại ngữ trong nhà trường để đảm bảo tính cập nhật và tính hiệu quả cao trong đào tạo.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các giáo trình và các tài liệu học tập, coi đây là những kiến thức cốt lõi, tạo điều kiện để giảng dạy theo tài liệu chính thống và tăng cường tính tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, học viên.

Nâng cao chất lượng câu hỏi thi, đề thi kết thúc học phần cho các môn học. Tổ chức chặt chẽ các kỳ thi để đánh giá đúng trình độ học lực của sinh viên. Tổ chức quản lý có hiệu quả kết quả thi và kết quả học tập của sinh viên.

Mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý kinh tế, các tổ chức xã hội nhằm tạo điều kiện cho sinh viện thực tập, thực hành.

Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học, nhằm tạo ra sự đột phá về đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng ở tất cả các chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, mở rộng quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường đại học trong và ngoài nước cũng như với các tổ chức quốc tế.

7. Liên hệ:

– Cơ sở Nam Định: Số 353 Trần Hưng Đạo – TP. Nam Định.

– Cơ sở Hà Nội: 456 Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội   

– Văn phòng khoa tại cơ sở Hà Nội: P.HA10.809, 218 Lĩnh Nam – Quận Hoàng Mai – Hà Nội. 

– Văn phòng khoa tại cơ sở Nam Định: Phòng 101- 353 Trần Hưng Đạo – Nam Định

–  Email: khoangoaingu@uneti.edu.vn

Một số hình ảnh hoạt động khác của khoa:

Tập thể Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ và Hội thảo: Dạy và học tiếng Anh trong thời đại công nghệ 4.0 tại trường ĐHKTKTCN: Cơ hội và thách thức

Halloween Party 2019

Happy New Year 2020

 

Tin tức liên quan