Khoa Tài chính – Ngân hàng và Bảo hiểm

Lượt xem: 7415

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Khoa Tài chính – Ngân hàng và Bảo hiểm tiền thân là Ban Kinh tế của Trường Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Nam Định, được thành lập từ năm 1986. Sau các giai đoạn nâng cấp và đổi tên, Khoa Tài chính – Ngân hàng và Bảo hiểm được thành lập, trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp theo Quyết định số 274/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 14 tháng 5 năm 2012.

Khoa Tài chính – Ngân hàng và Bảo hiểm được thành lập với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội. Tập thể giảng viên của Khoa liên tục được tăng cường, củng cố, nâng cao năng lực chuyên môn, 100% giảng viên trong khoa đạt trình độ từ Thạc sĩ trở lên.

Khoa Tài chính – Ngân hàng và Bảo hiểm đang ngày càng trở thành một địa chỉ tin cậy, được xã hội quan tâm và trở thành khoa luôn nhận được sự lựa chọn cao nhất của các thí sinh khi đăng ký thi vào trường. Khoa đã hoàn thành chương trình kiểm định đánh giá ngoài CTĐT ngành TCNH theo các tiêu chí của Bộ giáo dục đào tạo đề ra với kết quả tốt. Với chứng nhận hoàn thành chương trình kiểm định đánh giá ngoài, Khoa khẳng định với tất cả các thế hệ sinh viên đã, đang và sẽ được khoa đào tạo tự hào về chương trình cử nhân của Khoa được xã hội công nhận đủ tiêu chuẩn nghề nghiệp, là nguồn nhân lực chất lượng mà trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp đóng góp cho nền kinh tế, đảm bảo cho sinh viên có cơ hội phát triển toàn diện, trở thành cá thể nổi trội khi hòa nhập vào môi trường làm việc đầy năng động và giàu tính cạnh tranh này.

2. Những thành tích đã đạt được:

Tập thể khoa luôn sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Nhà trường giao, quản lý công việc của đơn vị nền nếp, sáng tạo và đạt hiệu quả cao.

Về giảng dạy: Khoa Tài chính – Ngân hàng và Bảo hiểm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy của nhà trường, luôn tích cực thi đua để các giáo viên có cơ hội học tập kinh nghiệm giảng dạy.

Về chương trình đào tạo: Sau nhiều năm miệt mài làm việc, toàn bộ các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các môn học, học phần và các ngân hàng đề thi của khoa đã được hoàn chỉnh.

–  Đổi mới mục tiêu, điều chỉnh chương trình, kế hoạch, nội dung đào tạo cho phù hợp với chương trình khung, với chương trình liên thông giữa các bậc đào tạo,

  Thư­ờng xuyên đổi mới nội dung, cập nhật các tiến bộ về KHKT, công nghệ, thiết bị mới, cải tiến ph­ương pháp giảng dạy.

Về công tác nghiên cứu khoa học:

– Giảng viên của khoa đã tham gia nhiều đề tài NCKH cấp cơ sở, có nhiều bài báo được đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước, trên các tạp chí uy tín.

 Hoàn thành nhiều giáo trình, bài giảng và ngân hàng đề thi trắc nghiệm hệ đại học đạt chất lượng cao.

Các danh hiệu đã đạt được

– Tập thể lao động xuất sắc 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019

– Bằng khen của UBND tỉnh Nam định: 2013

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương 2018

3. Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa: TS. Phùng Thị Lan Hương,  Email: plhuong@uneti.edu.vn

Phó trưởng Khoa: TS. Vũ Thị Thục Oanh, Email: vttoanh@uneti.edu.vn

Chi bộ Tài chính – Ngân hàng và Bảo hiểm:

Bí thư chi bộ: TS. Phùng Thị Lan Hương

Các bộ môn thuộc Khoa:

Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

Bộ môn Ngân hàng

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng: Khoa Tài chính – Ngân hàng và Bảo hiểm là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các nội dung công tác: Quản lý chuyên môn về đào tạo ngành Tài chính – ngân hàng, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; quản lý đội ngũ giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của ngành Tài chính ngân hàng đã được phân công.

Nhiệm vụ:

– Quản lý và phát triển đội ngũ giảng viên ngành Tài chính – ngân hàng, phát triển chương trình đào tạo, nâng cao các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

– Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các buổi hội thảo khoa học theo chuyên đề; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình giảng dạy;

– Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng và Bảo hiểm;

– Quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được nhà trường giao; đề xuất kế hoạch bổ sung, mua sắm, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ dạy – học, thực hành, thực tập ngành Tài chính – ngân hàng;

– Phối hợp với các phòng chức năng thu thập thông tin về việc làm của sinh viên ngành Tài chính ngân hàng sau khi tốt nghiệp để được tư vấn giúp việc cho Hiệu trưởng hoạch định chính sách về tuyển sinh và đào tạo; Kết nối doanh nghiệp và Nhà trường  trong công tác xây dựng chương trình, giáo trình; thực hành, thực tập nghề và công tác giải quyết việc làm cho HSSV.

5. Các chuyên ngành đào tạo

Chuyên ngành

Kiến thức và kỹ năng được đào tạo

Cơ hội, vị trí việc làm khi ra trường

Tài chính doanh nghiệp

– Theo dõi, phân tích tình hình hoạt động của các doanh nghiệp được phụ trách.

– Lập báo cáo phân tích ngành tài chính ngân hàng.

– Phân tích kết quả, rủi ro kinh doanh, sản xuất.

– Huy động nguồn vốn, dự án vay, điều tiết nguồn vốn.

– Báo cáo tình hình tài chính cho cấp quản lý.
– Tư vấn cho ban giám đốc về tài chính, cấu trúc thuế, chiến lược đầu tư.

– Kỹ năng phân tích, tổng hợp và dự báo các vấn đề liên quan đến tài chính, tiền tệ;  Kỹ năng làm việc theo nhóm; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng

– Làm việc tại các CQQL Nhà nước thuộc các Bộ, Ban, Ngành

– Làm việc tại khu vực các doanh nghiệp sản xuất:

 – Làm việc tại các doanh nghiệp, các ngân hàng đảm nhận các công việc như: chuyên viên tư vấn, chuyên viên tư vấn TCDN, chuyên viên môi giới chứng khoán , chuyên viên tư vấn mua bán sát nhập DN, chuyên viên thẩm định tài chính dự án đầu tư hoặc cho vay vốn; chuyên viên định giá tài sản; quản trị rủi ro tài chính, chuyên viên tư vấn thuế;…

– Làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các trường Đại học, Cao đẳng; làm Nghiên cứu viên tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, các Viện nghiên cứu về lĩnh vực Kinh tế  – Tài chính – Ngân hàng nói chung và Tài chính doanh nghiệp nói riêng.

Ngân hàng

– Vận dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và pháp luật; về  nghiệp vụ tài chính, ngân hàng nhằm thành thạo các giao dịch liên quan đến khách hàng, hỗ trợ các bộ phận như: tín dụng, quản lý quỹ nghiệp vụ, quản lý tiền mặt ATM/ CMD

– Tổ chức, điều hành công việc một cách khoa học;

– Ứng xử, giao tiếp và làm việc nhóm một cách hiệu quả;

– Tư duy sáng tạo, giải quyết được các vấn đề nghiệp vụ tài chính, ngân hàng;

– Hình thành ý thức tự phát triển bản thân và khả năng học tập suốt đời;

– Tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp, thực thi trách nhiệm với bản thân và XH

– Làm việc tại các doanh nghiệp với vị trí:  chuyên viên tín dụng, quản lý dự án; chuyên viên viên nghiệp vụ tài chính; Trợ lý giám đốc tài chính; Trưởng nhóm phân tích tài chính; Chuyên viên thẩm định giá; Nhân viên kiểm toán …

– Các ngân hàng thương mại, Các định chế tài chính phi ngân hàng với các vị trí việc làm như: Chuyên viên dịch vụ tài chính; Chuyên viên môi giới chứng khoán; Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp; Chuyên viên phân tích đầu tư, chuyên viên tín dụng, thanh toán quốc tế, thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro…

– Làm việc tại các CQQL Nhà nước thuộc các Bộ, Ban, Ngành về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán (Sở tài chính, Kho bạc nhà nước, Chi cục thuế…) 

– Làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các trường Đại học, Cao đẳng; làm Nghiên cứu viên tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, các Viện nghiên cứu về lĩnh vực Kinh tế  – Tài chính – Ngân hàng nói chung và Ngân hàng nói riêng.

Tài chính quốc tế

– Kiến thức về quản lý, quản trị tài chính – tiền tệ hiện đại, quản trị tài chính trong doanh nghiệp, ngân hàng thương mại và các định chế tài chính phi ngân hàng, các công cụ quản lý rủi ro tài chính,… 

–  Kiến thức về các quy trình hoạt động tài chính, thống kê, kế toán, thuế, bảo hiểm trong ngân hàng và doanh nghiệp quốc tế

– Kiến thức về luật quốc tế và môi trường Tài chính quốc tế, quản trị nguồn nhân lực quốc tế, hoạt động Tài chính quốc tế và xuất – nhập khẩu, nghiên cứu thị trường, xây dựng chương trình truyền thông và hệ thống phân phối quốc tế, kỹ năng giao tiếp và đàm phán quốc tế, cùng nghiệp vụ về thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài…

– Các kỹ năng mềm

* Vị trí có thể làm việc:  Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu; Nhân viên xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế; Chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế; Chuyên gia nghiên cứu thị trường; Chuyên gia marketing quốc tế; Chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng; Chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế; Chuyên gia xúc tiến thương mại; Nhà tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế;

– Làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các trường Đại học, Cao đẳng; làm Nghiên cứu viên tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, các Viện nghiên cứu về lĩnh vực Kinh tế  – Tài chính – Ngân hàng nói chung và Tài chính quốc tế nói riêng.

– Có khả năng làm việc tại các Cục thuế, Tổng cục thuế, Cục Hải quan, Tổng cục Hải quan, Cục Tài chính doanh nghiệp, các Sở Tài chính về các vấn đề liên quan đến hợp tác thuế quốc tế; quản lý tài chính, quản lý thuế với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có yếu tố nước ngoài;

6. Năng lực chuyên môn

Tập thể giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng có chuyên môn vững vàng, 100% giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên; có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đoàn kết tương trợ nhau và cùng nhau phát triển.

Về công tác đào tạo: Khoa Tài chính ngân hàng không ngừng xây dựng và phát triển chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. Đặc biệt, theo định hướng chung của nhà trường là tăng cường đào tạo tay nghề thực hành cho sinh viên, Khoa Tài chính ngân hàng đã xây dựng được các học phần thực hành TCNH bám sát thực tiễn, đưa 5 phòng thực hành Tài chính ngân hàng ảo vào giảng dạy. Với thời lượng thực hành nhiều, nội dung thực hành phong phú và gắn liền với thực tế, được đóng vai như những cán bộ thuế, giao dịch viên, nhà đầu tư trong các sàn giao dịch chứng khoán, doanh nghiệp, ngân hàng; sinh viên của Khoa Tài chính ngân hàng ra trường đã được các nhà tuyển dụng đánh giá là những người lao động có chuyên môn vững, tay nghề tốt.

Về công tác nghiên cứu khoa học: Mỗi năm, Khoa chủ trì và tham gia trung bình 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; hơn 100 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín; tổ chức nhiều Hội thảo khoa học cấp cơ sở và tham gia các hội thảo cấp Quốc gia và quốc tế, xuất bản kỷ yếu hội thảo. Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Về quan hệ hợp tác đào tạo Để xây dựng chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn, và tạo môi trường cho sinh viên học tập thực tế, khoa TCNH luôn quan tâm xây dựng mạng lưới các doanh nghiệp cùng tham gia, liên kết trong quá trình đào tạo. Đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng cao, đảm bảo sinh viên được đào tạo ra trường đáp ứng yêu cầu xã hội.

7. Định hướng phát triển

Phát huy những truyền thống đã đạt được, Khoa Tài chính ngân hàng luôn giữ vững là một trong các đơn vị đào tạo trọng điểm của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp hướng tới mục tiêu :

– Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo thực hành hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực Tài chính ngân hàng;

– Mở rộng quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; trao đổi giảng viên với các trường đại học trên thế giới

– Đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm và thực tập tay nghề cho sinh viên

– Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ Tài chính ngân hàng theo định hướng ứng dụng, chương trình đào tạo liên kết với các trường Đại học nước ngoài, chương trình tiên tiến chất lượng cao.

8. Liên hệ:

– Cơ sở Nam Định: Số 353 Trần Hưng Đạo – TP. Nam Định.

– Cơ sở Hà Nội:  Số 456 Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – Hà nội. 

Email: khoatcnh@uneti.edu.vn; Website: http://khoatcnh.uneti.edu.vn/

Các hình ảnh hoạt động của Khoa Tài chính ngân hàng

 

 

 

 

Tin tức liên quan