Thông báo nhắc lại về việc hướng dẫn các thủ tục thanh toán BHYT,BHTT đối với sinh viên

Lượt xem: 905

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên trong việc khám chữa bệnh và các thủ tục thanh toán, Nhà trường đề nghị tất cả sinh viên toàn trường chủ động đọc và thực hiện các nội dung thông báo theo đường link đính kèm:

Thông báo hướng dẫn các thủ tục thanh toán BHYT,BHTT đối với sinh viên

– Đối với sinh viên đã tham gia mua BHYT tại trường tiến hành cái đặt ứng dụng VSSID theo hướng dẫn của thông báo
– Đối với sinh viên đã tham gia mua BHTT tại trường tìm hiểu các quy trình thủ tục giải quyết bồi thường theo phụ lục của thông báo

Tin tức liên quan