Hội Sinh viên

Lượt xem: 1013

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, các thời kì lịch sử, Hội đã tập hợp đông đảo sinh viên, tầng lớp trí thức trẻ, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các tổ chức thanh niên khác có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội Sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống sáng tạo, sức trẻ và tinh thần tình nguyện của sinh viên Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ. Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hội là thành viên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên quốc tế. Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Hội sinh viên, khơi dậy trí tuệ, tâm huyết, sức lực của sinh viên Việt Nam, bồi dưỡng lí tưởng Cách mạng, tạo dựng vị thế người sinh viên Việt Nam trong thời kì hội nhập và phát triển.

Năm học 2019-2020 Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp có hơn 13.000 hội viên sinh hoạt tại 265 chi hội. Có thể đánh giá chung, hội viên trong trường luôn ý thức trong học tập và công tác, khắc phục khó khăn nỗ lực vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ của tầng lớp trí thức tương lai, nêu cao khẩu hiệu “Sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

Qua quá trình tham gia vào Tổ chức Hội sinh viên – Tổ chức dành riêng cho các bạn sinh viên, các bạn sẽ được học hỏi, rèn luyện bản thân trưởng thành hơn về mọi mặt trong cuộc sống, đặc biệt là các kĩ năng mềm mà sinh viên chúng ta còn yếu. Không những thế, các bạn còn được cùng các bạn sinh viên khác tham gia vào những hoạt động mình yêu thích như võ thuật, âm nhạc, thể thao và hơn hết là được tự mình tổ chức các chương trình, sự kiện, công việc chung của toàn trường hay biến những ý tưởng mà từ trước đến nay vẫn còn ấp ủ thành hiện thực. Chính các bạn sẽ là lực lượng xung kích đi đầu trong  các chiến dịch tình nguyện chung sức vì cộng đồng.

Thông qua các phong trào sinh viên, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần tương thân, tương ái, vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ được thể hiện rõ nét, đóng góp một phần quan trọng trong phong trào sinh viên, vì đất nước phồn vinh, khẳng định vai trò, vị thế của sinh viên trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp,  tạo dựng hình ảnh người sinh viên Việt Nam trong thời đại mới có hoài bão, có lí tưởng và có trách nhiệm với xã hội và đất nước.

2. Những thành tích đã đạt được:

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp luôn là người bạn tin cậy của sinh viên, là diễn đàn, là môi trường, là ngôi nhà chung để sinh viên giao lưu, học hỏi, tự bồi dưỡng và giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện. Vì vậy, Hội Sinh viên trường đã luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là cùng với tổ chức Đoàn Thanh niên củng cố, xây dựng, góp phần bồi dưỡng cho sinh viên lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vun đắp cho sinh viên những ước mơ, hoài bão cao đẹp; từ đó giúp sinh viên xác định và có được động cơ, thái độ, phương pháp đúng đắn trong học tập, nếp sống, xây dựng hình ảnh sinh viên Trường Đại Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên trường đã phối hợp tốt với nhà trường, phòng Công tác sinh viên để triển khai các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chủ trương, quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo và quy định của Nhà trường.

Trong suốt thời gian qua, Hội Sinh viên trường đã luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; với vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; sự phối hợp nhịp nhàng, giúp đỡ tận tình của các phòng, khoa, trung tâm và các tổ chức khác trong trường; sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đội ngũ cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng thời được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo sinh viên nên phong trào sinh viên ngày càng lớn mạnh, có ảnh hưởng sâu rộng, tạo được uy tín trong và ngoài trường.

Để ghi nhận sự đóng góp và các thành tích đã đạt được của tập thể lãnh đạo và của các hội viên trong Nhà trường, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã trao tặng nhiều bằng khen cho các tập thể và các cá nhân.

3. Cơ cấu tổ chức:

– Lãnh đạo đơn vị:

Chủ tịch: Th.S Vũ Hồng Thanh – Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2018-2020

Email: vhthanh@uneti.edu.vn

Điện thoại: 094.7865999

Th.S Vũ Hồng Thanh – Chủ tịch Hội sinh viên

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Email: vhthanh@uneti.edu.vn 

DANH SÁCH BCH HỘI SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG KHÓA VI NHIỆM KỲ 2018-2020

4. Chức năng, nhiệm vụ:                                                        

Chức năng:

Hội sinh viên trường có chức năng đoàn kết tập hợp rộng rãi sinh viên toàn trường, cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội, Câu lạc bộ – Đội – Nhóm và bộ phận trực thuộc xây dựng phát huy sức mạnh đoàn kết phù hợp với chủ trương của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường. Nâng cao tinh thần tự nguyện, tự giác cao trong sinh viên, cùng Đoàn thanh niên Nhà trường xây dựng ngày càng vững mạnh hoạt động Hội và phong trào sinh viên;

Tổ chức các hoạt động phong trào cho Hội viên, sinh viên toàn trường có cơ hội cống hiến hết mình cho xã hội. Đồng thời, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách cùng Nhà trường xây dựng tầng lớp sinh viên có tri thức cao, phục vụ cho công cuộc đổi mới phát triển đất nước. 

Nhiệm vụ:

Thực hiện đúng Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam, Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đoàn kết khuyến khích giúp đỡ Hội viên, Sinh viên trong học tập, rèn luyện nhằm hoàn thành nhiệm vụ người sinh viên, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh;

Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức lối sống và ý thức pháp luật cho Hội viên, Sinh viên, xứng đáng là sinh viên trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp;

Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của Sinh viên đến Đoàn trường, Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần của hội viên Sinh viên;

Phối hợp cùng Đoàn trường, Phòng, Ban chức năng của trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề nóng về công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp.  

5. Định hướng phát triển:

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2018– 2020, sắp tới hoạt động của Hội Sinh viên trường nhằm mục tiêu tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của tổ chức Hội Sinh viên trong nhà trường, phát huy truyền thống, khẳng định vai trò dẫn đầu trong phong trào Hội Sinh viên và từng bước phát huy đặc thù chuyên môn của tuổi trẻ nhà trường trong công tác Hội và phong trào sinh viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động ổn định trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ, đáp ứng nhu cầu của hội viên, sinh viên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nhà trường.

Với trên 15 năm xây dựng và phát triển của Hội Sinh viên trường; để bước tiếp, còn nhiều cơ hội cũng như không ít thách thức đang chờ phía trước, hy vọng với sáng tạo – kết nối – vươn xa, hội viên, sinh viên toàn trường sẽ tiếp tục xây dựng công tác Hội và phong trào sinh viên xứng đáng với truyền thống của nhà trường, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban giám hiệu và của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

 

 

 

 

Tin tức liên quan