Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (15/05/2023 – 20/05/2023)

Lượt xem: 630

Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người đã tích lũy trong quá trình xây dựng hệ thống giáo dục và quá trình hình thành nhân cách. Theo đó, trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã xây dựng và thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường sinh viên UNETI”.

Trong tuần từ ngày 15/05/2023 – 20/05/2023 tại các cơ sở Lĩnh Nam, Minh Khai đoàn kiểm tra liên đơn vị giữa Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh Niên – Hội sinh viên, cùng Thầy Cô trong các Khoa Chuyên môn, Thầy Cô thuộc các trung tâm, Phòng Ban chức năng với các bạn Tình nguyện viên đã đi tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở Sinh viên thực hiện “Văn hoá học đường Sinh viên Uneti”.

Dưới đây là một số hình ảnh tuyên truyền:

                                                             Bài viết: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Tin tức liên quan