Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (14/11/2022 – 19/11/2022)

Lượt xem: 491

Căn cứ thông báo Số: 531/TB-ĐHKTKTCN ngày 30/08/2022 của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc triển khai thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” theo mô hình quản lý 5S trong năm học 2022-2023; Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên cùng Đoàn Thanh Niên – Hội sinh viên, trung tâm, Phòng Ban chức năng và Khoa chuyên môn lựa chọn cán bộ, giảng viên, quần chúng ưu tú và sinh viên tham gia triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông các quy định về nếp sống văn hóa học đường, phong trào 5S trên hệ thống website, fanpages…, kết hợp động viên, hướng dẫn các lớp sinh viên thực hiện.

Hàng tuần tiểu ban thực hiện và tiểu ban tuyên truyền phối hợp lập nhóm tuyên truyền, kiểm tra để lên lớp nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt văn hóa học đường từ 7 đến 9 buổi; mỗi buổi có từ 6 đến 8 cán bộ, giáo viên cùng 15 đến 20 tình nguyện viên. Ngoài ra, hằng ngày còn có 10 đến 15 tình nguyện viên 5S trực tại cổng trường để nhắc nhở sinh viên đeo thẻ, trang phục, phân làn giao thông… Việc này đã giúp cải thiện nhiều về ý thức, thái độ và cách hành xử trong sinh viên Nhà trường thời gian gần đây.

Nhằm mục đích đưa phong trào “Văn hoá học đường sinh viên Uneti” hoạt động tốt hơn; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai và thực hiện Thông báo số 636/TB-ĐHKTKTCN ngày 28/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình hành động xây dựng nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti”; trong tuần từ ngày 14/11/2022 – 19/11/2022 tại các cơ sở Lĩnh Nam, Minh Khai và Nam Định, đoàn kiểm tra liên đơn vị giữa Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh Niên – Hội sinh viên, cùng Thầy Cô trong các Khoa Chuyên môn, Thầy Cô thuộc các trung tâm, Phòng Ban chức năng với các bạn Tình nguyện viên đã đi tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở Sinh viên thực hiện “Văn hoá học đường Sinh viên Uneti”.

Hy vọng trong thời gian tới các em Sinh viên sẽ khắc phục những nhược điểm và thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Văn hoá học đường Sinh viên Uneti”. Để từ đó có thể tạo nên một môi trường học tập tốt nhất!

Dưới đây là một số hình ảnh của tuần kiểm tra này:

Bài viết: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Tin tức liên quan