Công tác phát triển Đảng Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên tháng 11 năm 2023 !

Lượt xem: 217

 Phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, trong cuộc họp Đảng ủy tháng 11 năm 2023, Ban chấp hành Đảng ủy Nhà trường đã đồng ý thông qua với báo cáo đề xuất của Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, về việc phát triển đảng cho 07 quần chúng ưu tú (trong đó có 01 đồng chí là cán bộ và 06 đồng chí là sinh viên) để hướng dẫn và thẩm tra lý lịch hồ sơ đó là:

1. Quần chúng ưu tú: Nguyễn Thị Linh Trang – lớp ĐHKT14A16HN

2. Quần chúng ưu tú: Đỗ Dương Thùy Linh – lớp ĐHDL15A2HN

3. Quần chúng ưu tú: Dương Thị Hường – lớp DHDT14A1CL

4. Quần chúng ưu tú: Phạm Thị Thùy Linh – lớp DHNN14A4HN

5. Quần chúng ưu tú: Nguyễn Đại Lâm – lớp DHCD14A2HN

6. Quần chúng ưu tú: Lương Thị Ngọc Huyền – lớp DHKT15A2CL

7. Quần chúng ưu tú: Nguyễn Đức Trung – Cán bộ Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên.

Cũng tại cuộc họp Đảng tháng 11, Ban chấp hành Đảng ủy Nhà trường đã đồng ý lựa chọn 3 quần chúng ưu tú đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đồng ý kết nạp Đảng trong tháng 11/2023, dưới đây là thông tin các nhân của 3 quần chúng  ưu tú được giới thiệu xét kết nạp đảng tháng 11/2023;

1. Sinh viên: Lê Thị Thanh Huyền – Lớp ĐH May 14A1ND

a. Thành tích đạt được:

– Giấy khen có thành tích xuất sắc và tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Nhà trường năm học 2021-2022;

– Giấy khen có thành tích xuất sắc và tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Nhà trường năm học 2022-2023;

– Giấy Khen từ Hội sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong chương trình Tiếp sức mùa thi UNETI năm 2022     

– Giấy Khen từ Hội sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào năm 2022

– Đạt danh hiệu Sinh Viên 5 Tốt Cấp Trường ( 2022)

– Tham gia Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp UNETI

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chi bộ Phòng Công tác sinh viên giao cho Quần chúng ưu tú;

– Ngoài ra Quần chúng: Lê Thị Thanh Huyền còn tham gia nhiều chương trình khác như: Chương trình “Giọt hồng UNETI”, Chào tân sinh viên, Chiến dịch Thanh Niên tình nguyện, Chủ nhật xanh, Hỗ trợ khám sức khỏe, Định hướng thông tin cho sinh viên …và các hoạt động hỗ trợ công tác sinh viên, truyền thông- tuyển sinh,…Được Đoàn thanh niên – HSV, Liên chi khoa và tập thể lớp đánh giá cao.

b. Chức vụ hiện tại:

– Ủy Viên Ban Thư Ký Hội sinh viên

– Đội Trưởng Đội sinh viên tình nguyện cơ sở Nam Định

– Phó Bí thư chi đoàn lớp DHMA14A1ND

c. Đối chiếu với quy định trong hướng dẫn số 16 của Đảng ủy Nhà trường, Chi bộ Phòng CTSV nhận thấy:

– Sinh viên: Lê Thị Thanh Huyền, có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của người vào Đảng quy định Điều 1, Điều lệ Đảng khóa XII.

– Có thời gian học tập liên tục tại trường trên 18 tháng tính đến ngày đề nghị. Mỗi học kỳ sinh viên luôn hoàn thành tốt và tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định tại Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường cho từng bậc cụ thể. Sinh viên không có học phần/môn học nào bị học lại (Tính từ ngày sinh viên bắt đầu học tại trường đến thời điểm xét đề nghị kết nạp Đảng).

– Về kết quả học tập:

+ Điểm trung bình chung tích lũy đạt 3.08, không có học kỳ nào có kết quả học tập loại kém;

+ Điểm trung bình của tất cả các học kỳ đều đạt từ 2.5 trở lên, cụ thể thấp nhất của sinh viên là 2.87, cao nhất của sinh viên là 3.48;

– Về kết quả rèn luyện: Điểm rèn luyện của sinh viên tất cả các học kì đều đạt từ 75 điểm trở lên, cụ thể thấp nhất của sinh viên là 81 điểm, cao nhất của sinh viên là 100 điểm;

2. Sinh viên: Mẫn Đức Hậu – Lớp ĐH Điện 14A2HN

a. Thành tích đạt được:

– Giấy khen có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào của Nhà trường năm học 2022.

– Giấy khen có kết quả học tập tích lũy đạt loại Xuất sắc năm học 2021-2022.

– Hoàn thành bảo vệ NCKH sinh viên Khoa Điện, năm học 2021-2022.

– Hoàn thành bảo vệ NCKH sinh viên Khoa Điện, năm học 2022-2023.

– Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học 2021-2022.

– Giấy khen có thành tích xuất sắc trong chương trình tiếp sức mùa thi-UNETI năm học 2022.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chi bộ Phòng Công tác sinh viên giao cho Quần chúng ưu tú.

b. Chức vụ hiện tại:

– Lớp trưởng Lớp ĐH Điện 14A2HN.

– Ủy viên BCH Liên Chi đoàn Khoa Điện.

– Phó Chủ nhiệm CLB Robot và Công nghệ Khoa Điện.

c. Đối chiếu với quy định trong hướng dẫn số 16 của Đảng ủy Nhà trường, Chi bộ Phòng CTSV nhận thấy:

– Sinh viên: Mẫn Đức Hậu, có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của người vào Đảng quy định Điều 1, Điều lệ Đảng khóa XII.

Có thời gian học tập liên tục tại trường trên 18 tháng tính đến ngày đề nghị. Mỗi học kỳ sinh viên luôn hoàn thành tốt và tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định tại Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường cho từng bậc cụ thể. Sinh viên không có học phần/môn học nào bị học lại (Tính từ ngày sinh viên bắt đầu học tại trường đến thời điểm xét đề nghị kết nạp Đảng).

– Về kết quả học tập:

+ Điểm trung bình chung tích lũy đạt 3.59, không có học kỳ nào có kết quả học tập loại kém;

+ Điểm trung bình của tất cả các học kỳ đều đạt từ 2.5 trở lên, cụ thể thấp nhất của sinh viên là 3.02, cao nhất của sinh viên là 3.91;

– Về kết quả rèn luyện: Điểm rèn luyện của sinh viên tất cả các học kì đều đạt từ 70 điểm trở lên, cụ thể thấp nhất của sinh viên là 70 điểm, cao nhất của sinh viên là 100 điểm.

3. Sinh viên: Nguyễn Thị Hà – Lớp ĐH Du lịch 14A1HN

a.Thành tích đạt được:

– Giấy khen có kết quả học tập tích lũy đạt loại Xuất sắc năm học 2020-2021;

– Giấy khen có kết quả học tập tích lũy đạt loại Xuất sắc năm học 2021-2022;

– Giấy khen có kết quả học tập tích lũy đạt loại Xuất sắc năm học 2022-2023;

– Là chủ nhiệm đề tài NCKH sinh viên khoa Du lịch và Khách sạn đạt loại Tốt, năm học 2022-2023;

– Ngoài ra Quần chúng: Nguyễn Thị Hà, còn tham gia nhiều chương trình khác như: Chương trình “Giọt hồng UNETI”, chương trình “Rung chuông vàng 2023”,… các hoạt động hỗ trợ sinh viên, tuyển sinh- truyền thông. Được Đoàn thanh niên- HSV, Liên chi khoa và tập thể lớp đánh giá cao.

b.Chức vụ hiện tại:

– Lớp phó học tập Lớp ĐH Du lịch 14A1HN;

– Phó chủ nhiệm, trưởng ban truyền thông CLB Du lịch sang tạo

c. Đối chiếu với quy định trong hướng dẫn số 16 của Đảng ủy Nhà trường, Chi bộ Phòng CTSV nhận thấy:

– Sinh viên: Nguyễn Thị Hà, có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của người vào Đảng quy định Điều 1, Điều lệ Đảng khóa XII;

– Có thời gian học tập liên tục tại trường trên 18 tháng tính đến ngày đề nghị. Mỗi học kỳ sinh viên luôn hoàn thành tốt và tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định tại Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường cho từng bậc cụ thể. Sinh viên không có học phần/môn học nào bị học lại/thi lại (Tính từ ngày sinh viên bắt đầu học tại trường đến thời điểm xét đề nghị kết nạp Đảng).

– Về kết quả học tập:

+ Điểm trung bình chung tích lũy đạt 3.77, không có học kỳ nào có kết quả học tập loại kém;

+ Điểm trung bình của tất cả các học kỳ đều đạt từ 2.5 trở lên, cụ thể thấp nhất của sinh viên là 3.63, cao nhất của sinh viên là 3.9;

– Về kết quả rèn luyện: Điểm rèn luyện của sinh viên tất cả các học kì đều đạt từ 75 điểm trở lên, cụ thể thấp nhất của sinh viên là 80 điểm, cao nhất của sinh viên là 100 điểm.

Thay mặt cho Chi bộ, Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên xin chúc mừng các em và mong các em luôn pháy huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, chủ động tích cực hơn nữa để đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường mang thương hiệu Uneti.

Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên!

Tin tức liên quan