Báo cáo kết quả nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Cơ Khí năm học 2019-2020

Lượt xem: 6229

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các Trường đại học hiện nay là phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường. Chính vì vậy, trong thời gian qua Ban lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp luôn luôn chú trọng quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của các giảng viên và sinh viên. Trên tinh thần đó, thực hiện Quyết định số 168/ QĐ – BCT ĐHKTKTCN, ngày 21/5/2020 về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên, sáng ngày 06/06/2016, Khoa Cơ khí đã tổ chức thành công hội nghị báo cáo kết quả nghiệm thu các đề tài NCKH của sinh viên theo 3 tiểu ban:

Tiểu ban 1: Khoa Cơ khí Cơ sở Hà Nội bao gồm:

+ Trưởng tiểu ban: TS. Nguyễn Hữu Quang – Trưởng Khoa Cơ khí, Trưởng tiểu ban.

+ Ủy viên: TS. Nguyễn Văn Mùi – Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí.

+ Ủy viên: ThS. Trương Minh Đức – Giảng viên Khoa Cơ Khí.

+ Ủy viên: ThS. Phạm Trung Thiên – Giảng viên Khoa Cơ Khí.

+ Ủy viên – Thư kí: ThS. Đặng Văn Hòa – Trợ lý Khoa.

Tiểu ban 01 – Cơ khí Hà Nội

Tiểu ban 2: Khoa Cơ khí Cơ sở Hà Nội bao gồm:

+ Trưởng tiểu ban: TS. Nguyễn Anh Tuấn,  Trưởng bộ môn Máy và cơ sở thiết kế máy, Khoa Cơ khí, Trưởng tiểu ban.

+  Ủy viên: ThS. Trịnh Kiều Tuấn – Phó trưởng bộ môn Máy và Cơ sở thiết kế Máy, Khoa Cơ khí

+ Ủy viên: ThS. Dương Hải Nam – Phó trưởng bộ môn Công nghệ chế tạo máy, Khoa Cơ khí.

+ Ủy viên: ThS. Nguyễn Mạnh Hà – Giảng viên Khoa Cơ Khí.

 + Ủy viên – Thư kí: ThS. Hoàng Anh Tuấn – Phó trưởng Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ Khí.

Tiểu ban 02 – Cơ khí Hà Nội

Tiểu ban 3: Khoa Cơ khí Cơ sở Nam Định bao gồm:

+ Trưởng tiểu ban: TS. Phạm Vũ Dũng,  Phó trưởng Khoa Cơ khí, Trưởng tiểu ban.

+  Ủy viên: TS. Nguyễn Thành Huân – Trưởng bộ môn Công nghệ chế tạo máy, Khoa Cơ khí

+ Ủy viên: ThS. Nguyễn Văn Trúc – Giảng viên Khoa Cơ Khí.

+ Ủy viên: ThS. Đỗ Anh Tuấn – Giảng viên Khoa Cơ Khí.

+ Ủy viên – Thư kí: ThS. Trịnh Thị Mai – Giảng viên Khoa Cơ Khí.

Tiểu ban 03 – Cơ khí Nam Định

Hội nghị được tiến hành theo đúng quy trình nghiệm thu các đề tài NCKH đã quy định. Trong hội nghị nghiệm thu kết quả NCKH của sinh viên năm học 2019-2020, Khoa Cơ khí đã tiến hành nghiệm thu 17 đề tài sau đây với kết quả: 07 đề tài đạt loại Xuất sắc; 09 đề tài đạt loại tốt; 01 đề tài đạt loại khá.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu:

Máy đo độ tròn, độ trụ

Hệ thống giám sát nhà xưởng tự động

Máy gạt Decan mini 3 trục ứng dụng trên vật liệu gốm sứ

Trình bày báo cáo khoa học

Tập thể giảng viên và sinh viên trong buổi nghiệm thu

KHOA CƠ KHÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan