Khoa Khoa học ứng dụng tổ chức Hội thảo “Vai trò của Toán học và Toán thống kê trong ngành Khoa học dữ liệu”

Lượt xem: 1291

Khoa học dữ liệu là ngành mới được Bộ giáo dục và đào tạo công nhận và đưa ra mã ngành đào tạo, đây là ngành hứa hẹn với nhiều tiềm năng về cơ hội việc làm và thu nhập hấp dẫn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Khoa học dữ liệu là ngành kết hợp giữa các khối kiến kiến thức Toán học, Tin học và các kiến thức chuyên ngành tương ứng. Trong đó kiến thức toán học, đặc biệt toán thống kê đóng vai trò quan trọng là cơ sở cho những phân tích dữ liệu thống kê, dữ liệu lớn. Toán thống kê ngoài vai trò đóng góp kiến thức chuyên ngành còn là cơ sở, nền tảng của các phân tích chuyên sâu trong khoa học dữ liệu như chuyên đề học máy, học sâu, trí tuệ nhân tạo AI.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, nhằm chuẩn bị tốt nhất các nội dung giảng dạy cho những học phần phân tích dữ liệu thống kê trong chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu, ngày 30/01/2024 tại phòng hội thảo, tầng 1 nhà HA8 cơ sở 218 Lĩnh Nam, Khoa Khoa học ứng dụng đã tổ chức thành công hội thảo “Vai trò của Toán học và Toán thống kê trong ngành Khoa học dữ liệu”.

Chủ trì hội thảo có TS. Trần Thị Hoàng Yến, Trưởng Khoa KHUD cùng toàn thể các giảng viên của Khoa; Buổi hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, các giảng viên trong và ngoài trường cùng toàn thể sinh viên ngành Khoa học dữ liệu của Khoa.

Mở đầu cho chương trình hội thảo là báo cáo của TS. Nguyễn Văn Hạnh (Đại học Bách khoa HN) về Vai trò của Toán thống kê cho ngành Khoa học dữ liệu”. Báo cáo đã trình bày về vai trò của Toán thống kê trong ngành KHDL. Đây là lĩnh vực liên ngành có vai trò quan trọng cả về hiểu biết lý thuyết và thực nghiệm trong KHDL, bắt đầu từ việc xây dựng chính xác câu hỏi nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu đến việc phân tích và giải thích kết quả; Tiếp đến là báo cáo của TS. Vũ Thị Minh Luận (Học viện Chính sách và Phát triển) về “Thiết kế bảng câu hỏi thu thập dữ liệu sơ cấp – Bước quan trọng trong nghiên cứu thị trường”. Nội dung của báo cáo đề cập về vai trò của nguồn dữ liệu. Nếu thu thập được nguồn dữ liệu hiệu quả, và có kỹ thuật phân tích phù hợp thì nhà quản trị doanh nghiệp sẽ có được những thông tin quan trọng để ra quyết định và đảm bảo lợi thế cạnh tranh, khác biệt so với các đối thủ; Báo cáo của ThS. Trần Chí Lê (giảng viên Khoa KHUD) về “Sử dụng biểu đồ boxplot kết hợp trong phân tích dữ liệu và những sai lầm cần tránh”. Báo cáo trình bày về biểu đồ boxplot tóm tắt các đặc điểm chính của từng nhóm dữ liệu và do đó cho phép phân tích dữ liệu một cách hiệu quả; Báo cáo của ThS. Lê Lệ Hằng (Giảng viên Khoa KHUD) về “Chuỗi thời gian và ứng dụng trong ngành Khoa học dữ liệu”. Báo cáo đề cập về huỗi thời gian và ứng dụng vào việc xử lý dữ liệu thống kê trong ngành Khoa học dữ liệu; Cuối cùng là báo cáo của ThS. Nguyễn Thị Hạnh Lê (GV Khoa KHUD) về “Sử dụng một số suy diễn thống kê trong phân tích và trực quan hóa dữ liệu bằng R”. Báo cáo chỉ ra rằng trực quan hóa dữ liệu giúp tối ưu hóa dữ liệu trở nên dễ theo dõi hơn, thông qua các báo cáo, biểu đồ, đồ thị và hình ảnh tương tác. Qua đó nhà quản lý có thể theo dõi những thông tin quan trọng, sử dụng dữ liệu này vào việc phát triển doanh nghiệp.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo:   

TS. Trần Thị Hoàng Yến – Trưởng Khoa KHUD phát biểu khai mạc hội thảo

TS. Nguyễn Văn Hạnh trình bày tham luận “Vai trò của Toán thống kê cho ngành Khoa học dữ liệu”

TS. Vũ Thị Minh Luận trình bày tham luận “Thiết kế bảng câu hỏi thu thập dữ liệu sơ cấp – Bước quan trọng trong nghiên cứu thị trường”

ThS. Trần Chí Lê trình bày tham luận “Sử dụng biểu đồ boxplot kết hợp trong phân tích dữ liệu và những sai lầm cần tránh”

ThS. Nguyễn Thị Hạnh Lê trình bày tham luận “Sử dụng một số suy diễn thống kê trong phân tích và trực quan hóa dữ liệu bằng R”

Hình ảnh khách mời, giảng viên và sinh viên khoa KHUD trao đổi, thảo luận về chuyên môn.

Khách mời, giảng viên và sinh viên khoa KHUD giao lưu và chụp ảnh kỷ niệm tại Hội thảo.

Bài viết : Khoa khoa học ứng dụng

Tin tức liên quan