Chi bộ phòng Tuyển sinh và Truyền thông tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Lượt xem: 964

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường về việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Căn cứ theo kế hoạch đăng ký tổ chức Đại hội  các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường thông qua. Sáng ngày 28/06/2022 tại Hội trường H.A8 cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chi bộ phòng Tuyển sinh và Truyền thông đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Hồng Thanh – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông cùng các đảng viên, quần chúng ưu tú của chi bộ đến dự đông đủ.

Đại hội chi bộ phòng Tuyển sinh và Truyền thông đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn tổ chức của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Đại hội đã nghe đồng chí Vũ Hồng Thanh – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ phòng Tuyển sinh và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 – 2022 đọc diễn văn khai mạc và thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 – 2025. Nội dung trong báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

 

Đồng chí Vũ Hồng Thanh – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ phòng Tuyển sinh và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 – 2022 đọc diễn văn khai mạc và báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành các thủ tục bầu chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Các đại biểu tham dự bỏ phiếu tại Đại hội

Kết quả bầu cử, đồng chí Vũ Hồng Thanh đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ phòng Tuyển sinh và Truyền thông nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh – Bí thư chi bộ phòng Tuyển sinh và Truyền thông nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

Sau hơn 2h làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Đại hội Chi bộ phòng Tuyển sinh và Truyền thông nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp.

 

 

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm khi kết thúc Đại hội

Bài viết: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Tin tức liên quan