Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

Lượt xem: 298

Sáng ngày 27/05/2022 tại phòng họp số 405 cơ sở 456 Minh Khai, Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu xây dựng mô hình đào taọ kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp (Blended Learning) cho một số trường thuộc Bộ Công thương”.

Các thầy, cô thành viên trong hội đồng nghiệm thu đề tài

Tham dự hội đồng nghiệm thu có: GS. TS. Trần Văn Địch – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng; TS. Vũ Văn Tản – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Sao Đỏ, Uỷ viên Phản biện 1; TS. Nguyễn Văn Thản – Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Uỷ viên Phản biện 2; TS. Bùi Huy Hải – Trưởng khoa Điện tử, Uỷ viên; TS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng Phòng Khảo thí và đảm báo chất lượng, Uỷ viên; TS. Nguyễn Thị Chi – Phó Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Uỷ viên; ThS. Đoàn Thị Diệp Uyển – Phòng KHCN, Thư ký Hội đồng. Nhóm nghiên cứu có chủ nhiệm đề tài là Th.S. Nguyễn Trường Giang – Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Đào tạo và các thành viên tham dự.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

Tại buổi nghiệm thu, sau phần phát biểu điều hành của Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện đề tài, phạm vi nghiên cứu, khảo sát các hoạt động đào tạo tại các trường đại học thuộc Bộ Công thương với thời gian nghiên cứu số liệu từ năm 2020 – 2022; thu thập dữ liệu khảo sát từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021. Mô hình đào taọ kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp (Blended Learning) nếu được triển khai áp dụng sẽ cho phép các học viên mở rộng thêm kiến thức, học viên sẽ vẫn tham gia các lớp học truyền thống nhưng sau đó sẽ ghi danh và các khóa học để bổ sung cho các chương trình nghiên cứu thường xuyên của mình. Mô hình này sẽ rất hữu ích cho các học viên muốn học thêm về một lĩnh vực cụ thể nào đó hay muốn học các khóa nâng cao để lấy tín chỉ sớm, và rất phù hợp cho các học viên có động lực học cũng như tinh thần tự giác cao trong học tập.

GS. TS. Trần Văn Địch – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng phát biểu điều hành tại buổi nghiệm thu

Th.S. Nguyễn Trường Giang – Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Đào tạo chủ nhiệm đề tài báo cáo tại buổi nghiệm thu

Tiếp sau phần trình bày của Chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra những đóng góp ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn đối với đề tài. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả thực hiện nghiên cứu của Chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu đã thực hiện. Đề tài đã thực hiện đảm bảo tiến độ, hoàn thành toàn bộ những nội dung theo hợp đồng đã ký, nội dung nghiên cứu mang ý nghĩa thực tiễn cao. Bên cạnh đó, chủ nhiệm cùng với nhóm nghiên cứu cũng cần phải hoàn thiện chỉnh sửa lại một số báo cáo, tóm tắt một số nội dung một cách mạch lạc, ngắn gọn hơn.

TS. Vũ Văn Tản – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Sao Đỏ đóng góp ý kiến tại buổi nghiệm thu

TS. Bùi Huy Hải – Trưởng khoa Điện Uneti đóng góp ý kiến tại buổi nghiệm thu

TS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng Phòng Khảo thí và đảm báo chất lượng Uneti đóng góp ý kiến tại buổi nghiệm thu

TS. Nguyễn Thị Chi – Phó Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh Uneti đóng góp ý kiến tại buổi nghiệm thu

Sau hơn 2h làm việc tích cực và hiệu quả, Buổi nghiệm thu đề tài đã thành công tốt đẹp. Theo đó, 7/7 thành viên trong Hội đồng đều thông qua phiếu đánh giá nhiệm vụ với kết đạt xuất sắc và kiến nghị Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thực hiện tổ chức nghiệm thu chính thức cấp Bộ.

Nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng nghiệm thu

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Tin tức liên quan