Đại hội chi bộ Khoa Dệt May và Thời Trang nhiệm kỳ 2022-2025

Lượt xem: 211

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường về việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Sáng ngày 18/06/2022 tại Hội trường HA8 cơ sở Lĩnh Nam-Hoàng Mai-Hà Nội, chi bộ khoa DMTT đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Trường Giang – Đảng ủy viên, Trưởng phòng đào tạo cùng các đồng chí Đảng viên và các quần chúng ưu tú của chi bộ tới dự.

 tham dự đại hội làm lễ chào cờ, cử Quốc ca, Quốc tế ca

Đại hội chi bộ khoa Dệt May và Thời Trang và  đã tiến hành đầy đủ quy trình theo hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Đại hội đã nghe đồng chí bí thư chi bộ  khoa Dệt May và Thời Trang nhiệm kỳ 2020 – 2022 đọc diễn văn khai mạc, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 – 2025 và kiểm điểm ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022

Nội dung trong báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Đại hội đã tiến hành giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành các thủ tục bầu Ban chi ủy, chức danh Bí thư và phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Kết quả bầu cử, 03 đồng chí đã trúng cử vào Ban chi ủy chi bộ khoa Dệt May và Thời Trang nhiệm kỳ 2022-2025 gồm có các đồng chí Bí Thư, Phó Bí thư và 1 đồng chí là chi ủy viên của chi bộ DMTT.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, Đại hội Chi bộ khoa Dệt May và Thời Trang nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp.

Qúy vị đại biểu tham dự chào cờ, cử Quốc ca, Quốc tế ca, chụp ảnh lưu niệm khi kết thúc Đại hội cùng chi bộ.

Bài viết: Khoa Dệt May và Thời Trang

Tin tức liên quan