Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025

Lượt xem: 268

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường về việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Sáng ngày 28/06/2022 tại Hội trường tầng 3 nhà N.C1 cơ sở 353 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định chi bộ Phòng Hành chính Quản trị đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Trần Ngọc Ban – Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Hành chính Quản trị cùng 13 đồng chí đảng viên và các quần chúng ưu tú của chi bộ tới dự đông đủ.

Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính Quản trị đã tiến hành tổ chức 02 phiên, đầy đủ các bước theo đúng hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định cũng như của Đảng bộ nhà trường.

Đại hội đã nghe đồng chí Phạm Văn Học – Bí thư chi bộ Phòng HCQT nhiệm kỳ 2020 – 2022 đọc diễn văn khai mạc và trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2025 cũng như kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Phạm Văn Học –Bí thư chi bộ Phòng HCQT nhiệm kỳ 2020 – 2022 đọc diễn văn khai mạc và trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2025

Nội dung trong báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Đại hội cũng nghe 02 bản tham luận về công tác phát triển Đảng và vai trò, chức trách của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị do đồng chí Đào Văn Đường và đồng chí Trần Văn Phương trình bầy trước Đại hội.

Đồng chí Đào Văn Đường – Phó trưởng Phòng trình bầy tham luận về vai trò, chức trách của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị

Đồng chí Trần Văn Phương trình bầy tham luận về công tác phát triển Đảng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Trần Ngọc Ban – Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Hành chính Quản trị đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chi ủy trong nhiệm kỳ vừa qua đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể chính trị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời đồng chí cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới và định hướng một số nội dung lãnh đạo, chỉ đạo để chi bộ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Đồng chí Trần Ngọc Ban – Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Hành chính Quản trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành các thủ tục bầu Ban chi ủy, chức danh Bí thư và phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Các đại biểu tham dự bỏ phiếu tại Đại hội

Kết quả bầu cử, 03 đồng chí đã trúng cử vào Ban chi ủy chi bộ Phòng Hành chính Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025. Sau khi bầu Ban chi ủy, Đại hội cũng đã tiến hành bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ, cụ thể:

1. Đ/c Trần Ngọc Ban – Giữ chức vụ Bí thư Chi bộ

2. Đ/c Phạm Văn Học – Giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ

3. Đ/c Trần Xuân Hà – Giữ chức vụ Chi ủy viên

Ban chi ủy Chi bộ Phòng Hành chính Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Tổ công đoàn cơ sở Nam Định và Hà Nội tặng hoa chúc mừng.

Sau hơn 3h làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm khi kết thúc Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bài viết: Phòng Hành chính Quản trị

Tin tức liên quan