Triển khai quyết định số 79/TB-DHKTKTCN của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp về các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa học Công nghệ và Sáng kiến cải tiến năm học 2016- 2017,Khoa Ngoại ngữ  đã tổ chức thành công hội nghị báo cáo kết quả seminar giữa kỳ các đề tài NCKH của giảng viên và sinh viên tại Phòng họp ảo 456 Minh Khai, Hà Nội.

     Tới dự buổi báo cáo có đầy đủ thành viên trong hội đồng cùng toàn thể giảng viên khoa Ngoại ngữ. Buổi báo cáo bắt đầu làm việc dưới sự điều hành của ThS. Lê Ngọc Hạnh – Trưởng khoa và ThS. Nguyễn Thị Luyến – phó khoa.

      Trong buổi báo cáo của giảng viên năm học 2016-2017, Khoa Ngoại ngữ có 1 đề tài NCKH của giảng viên và 1 đề tài NCKH của sinh viên. Sau khi chủ nhiệm đề tài báo cáo nội dung, tiến độ công việc, kết quả nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đánh giá, nhận xét, đóng góp ý kiến thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và học hỏi. 

     Danh sách đề tài nghiên cứu của giảng viên:

1. Đề tài “Nghiên cứu cụm động từ tiếng Anh và ứng dụng vào giảng dạy Phần đọc 5, 6 của bài thi TOEIC cho sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp” của Th.s. Nguyễn Thị Lệ Thủy

    Danh sách các đề tài nghiên cứu của sinh viên:

1. Đề tài : “Nghiên cứu ảnh hưởng của phát âm đối với kĩ năng nói tiếng anh và đề xuất một số giải pháp cải thiện phát âm cho sinh viên trường ĐH KTKTCN”

Chủ nhiệm đề tài :

- Nguyễn Phương LoanLớp: DHKT7A7HNKhoa: Kế toán

- Thành viên tham gia: 

1) Lương Trần KhánhLớp: DHDI9A5HNKhoa: Điện Tử

2) Hoàng Hải ĐăngLớp: DHTI8A1HN Khoa: Tin

3) Đinh Việt Hưng  Lớp: DHKT8A10HN  Khoa: Kế toán

Giảng viên hướng dẫn: Th.s Phạm Hồng Nhung

       Buổi báo cáo kết quả seminar đề tài NCKH năm 2016-2017 Khoa Ngoại ngữ đã thành công tốt đẹp.

       Một số hình ảnh buổi báo cáo:

Th.s. Nguyễn Thị Lệ Thủy trình bày đề tài: “Nghiên cứu cụm động từ tiếng Anh và ứng dụng vào giảng dạy Phần đọc 5, 6 của bài thi TOEIC cho sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp”

Sinh viên Lương Trần Khánh (DHDI9A5HN) trình bày đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của phát âm đối với kĩ năng nói tiếng anh và đề xuất một số giải pháp cải thiện phát âm cho sinh viên trường ĐH KTKTCN”

Các thành viên trong nhóm nghe ýkiến nhận xét về đề tài