Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính phái sinh có nguồn gốc từ chứng khoán và có mối quan hệ chặt chẽ với chứng khoán gốc. Đây là những công cụ tài chính đa năng và là các công cụ quan trọng được sử dụng một cách linh hoạt để giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán xử lý rủi ro về giá cả chứng khoán và giúp nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Nhưng chứng khoán phái sinh lại tạo ra sức ép từ phía nhà đầu tư và rất phức tạp nên chỉ dành riêng cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và trong thị trường chứng khoán phát triển. Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán mới đi vào hoạt động chính thức từ năm năm 2000, còn trong giai đoạn bước đầu xây dựng nên vấn đề áp dụng chứng khoán phái sinh còn nhiều bất cập, nhưng khi thị trường này phát triển thì đó lại trở thành tất yếu. Vì vậy, hội thảo “Xây dựng và vận hành chứng khoán phái sinh Việt Nam. Bước đầu hội nhập sâu và rộng với thị trường tài chính thế giới” được tổ chức nhằm tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở một số nước trên thế giới và đề xuất một số giải pháp, lộ trình và xây dựng thị trường này.

     Với mục tiêu trao đổi và làm rõ cho sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng những vấn đề về chứng khoán phái sinh tại Việt Nam, ngày 12 tháng 04 năm 2017, tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp, Khoa Tài chính Ngân hàng đã tổ chức thành công buổi hội thảo với chủ đề “Xây dựng và vận hành chứng khoán phái sinh Việt Nam. Bước đầu hội nhập sâu và rộng với thị trường tài chính thế giới”. 

     Hội thảo có sự tham gia của khách mời Đào Thu Hà - Kiểm soát trưởng Ngân hàng Liên Việt; khách mời Lê Thị Hạnh - Trưởng phòng khách hàng công ty thuê tài chính Ngân hàng Công thương; các giảng viên và sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng.

     Mục đích của hội thảo là tạo môi trường cho giảng viên ngành Tài chính Ngân hàng học hỏi, nắm bắt kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin cho giảng dạy môn về tài chính như tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, tài chính công, Ngân hàng thương mại… Qua đó đề xuất với các ngành một số giải pháp để giải quyết khó khăn trong vận hành thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.

     Một số hình ảnh của hội thảo: