Sáng 25/10/2013, tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp đã tiếp đại diện đoàn EBS – Hàn Quốc.  Về phía Nhà trường có PGS. TS  Phạm Hữu Đức Dục –  Bí thư ĐảngRead more: Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp làm việc với đoàn EBS(Hệ thống quảng bá giáo dục Hàn Quốc)
Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 08Read more: Quyết định về việc cử sinh viên tham gia học tập ở nước ngoài
  Căn cứ công văn số 553/ĐTVNN ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Cục đào tạo với nước ngoài về việc chỉ tiêu đề cử sinh viên dự tuyển học bổng Hiệp định đi học đại học tại Liên bang Nga năm 2012; Căn cứ nguyện vọng và nhuRead more: Thông báo về việc dự tuyển đi học đại học tại Liên bang Nga năm 2012
Căn cứ công văn số 3818/BCT-TCCB ngày 04 tháng 05 năm 2012 của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công thương về việc cử sinh viên theo học Đại học tại Hàn Quốc năm 2012; Nhà trường thông báo các thông tin cụ thể như sau:       Read more: Thông báo về việc cử sinh viên theo học Đại học tại Hàn Quốc năm 2012;
Năm 2012 Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam 240 học bổng để cử sinh viên đi học đại học tại Liên bang Nga theo hiệp định hợp tác giữa hai nước. Căn cứ công văn Số: 284/ĐTVNN của Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và ĐàoRead more: Thông báo về việc đăng ký dự tuyển đi học đại học tại LB Nga