Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2015 – 2016.

     Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931-2016); hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (1956-2016).