Thông báo v/v chia lớp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2016

(Có danh sách các lớp kèm theo)

    - Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc chia lớp học đối với sinh viên các lớp khóa mới tuyển sinh năm 2016 (Đại học khóa 10 và Cao đẳng khóa 25).

    - Phòng Công tác sinh viên đề nghị các em sinh viên tra cứu danh sách lớp học, thời gian và địa điểm để tham gia sinh hoạt lớp vào ngày 12/9/2016 và học tập theo TKB của Nhà trường. 

   - Những sinh viên nào bị sai lệch thông tin hoặc không có tên trong danh sách chia lớp, đề nghị phản hồi về Phòng công tác sinh viên qua địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tệp đính kèm:

- Danh sách lớp hệ Đại học chính quy - Cơ sở Hà Nội (Xem chi tiết và download) 

- Danh sách lớp hệ Đại học chính quy - Cơ sở Nam Định (Xem chi tiết và download) 

- Danh sách lớp hệ Cao đẳng chính quy - Cơ sở Hà Nội  (Xem chi tiết và download)

- Danh sách lớp hệ Cao đẳng chính quy - Cơ sở Nam Định  (Xem chi tiết và download)