Nhóm II:

Tiêu chuẩn 3: Chương trình Giáo dục.

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo.

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Tiêu chuẩn 8: Hoạt động và hợp tác quốc tế

Stt

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm tiêu chí

 1. 1.

Phạm Hữu Đức Dục

Phó hiệu trưởng

Nhóm trưởng

 

 1. 2.

Trần Hoàng Long

Trưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên

3.1, 4.2

 1. 3.

Lưu Khánh Cường

Giám đốc Trung tâm HTĐT & BDCB

Uỷ viên

8.1, 8.2, 8.3

 1. 4.

Phạm Minh Đạo

Trưởng phòng NCKH

Uỷ viên

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7

 1. 5.

Đặng Văn Phiếu

Trưởng Phòng TT-KT và ĐBCL

Uỷ viên

3.4, 4.7

 1. 6.

Cao Diệp Thắng

Trưởng khoa Công nghệ Thông tin

Uỷ viên

3.6

 1. 7.

Nguyễn ích Thông

Trưởng khoa Cơ khí

Uỷ viên

4.4

 1. 8.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trưởng khoa CN   Thực phẩm

Uỷ viên

3.5

 1. 9.

Tạ Ngọc Dung

Q.Trưởng khoa Dệt may – Thời trang

Uỷ viên

4.1

 1. 10.

Trần Hoàng Yến

Trưởng bộ môn Toán lý

Uỷ viên

4.3

 1. 11.

Lại Thị Hòa

Phó phòng Đào tạo

Uỷ viên

3.3

 1. 12.

Trần Hồng Việt

Tổ trưởng tổ Quản trị Mạng – Phòng ĐT

Uỷ viên

4.5

 1. 13.

Lê Mạnh Thắng

Chuyên viên Phòng TCCB-HSSV

Uỷ viên

4.6

 1. 14.

Nguyễn Ngọc Huy

Tổ trưởng tổ kế hoạch Phòng Đào tạo

Uỷ viên – Thư ký

3.2