Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ -BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

qd186

Tệp đính kèm:

Danh sách HSSV đạt kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2011-2012 cơ sở Hà Nội(Xem chi tiết- tải về)

Danh sách HSSV đạt kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2011-2012 cơ sở Nam Định (Xem chi tiết- tải về)