Căn cứ văn bản số 550/KH-ĐHKTKTCN, ngày 13/10/2015 về kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2015 - 2016 và Lễ Khánh thành giai đoạn I - Cơ sở Lĩnh Nam, Nhà trường thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chứcRead more: Thông báo số 2 về kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2015-2016 và kế hoạch nghỉ - bù hoạt động giảng dạy, học tập, thi cử
     Căn cứ chương trình công tác năm 2015, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2015 - 2016 và Lễ Khánh thành giai đoạn I - Cơ sở Lĩnh Nam, cụ thể như sau:   Read more: Thông báo số 1 về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2015 - 2016 và Lễ Khánh thành giai đoạn I - Cơ sở Lĩnh Nam
    Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác chuẩn bị tiếp quản cơ sở mới tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội đi vào khai thác sử dụng, Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức buổi thamRead more: Thông báo về việc tổ chức tham quan cơ sở đào tạo tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
Để góp phần chuẩn bị tốt cho công tác tiếp quản cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội đi vào khai thác, sử dụng, Ban Giám hiệu Nhà trường phát động tới toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên trong toàn trường phong trào thi làm biểu tượngRead more: Thông báo về việc phát động phong trào thi làm biểu tượng của trường đặt tại địa điểm Lĩnh Nam
     Thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác chuẩn bị tiếp quản cơ sở mới Lĩnh Nam đi vào khai thác sử dụng, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo tới toàn thể các đơn vị nội dungRead more: Thông báo v/v triển khai công tác chuẩn bị cho cơ sở Lĩnh Nam
     Ngày 05 tháng 5 năm 2015, Hội đồng xét nâng bậc lương Nhà trường đã tổ chức họp để xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, giải quyết Phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2015 cho cán bộ, viên chứcRead more: Thông báo về kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức và người lao động đợt 1 năm 2015
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005 ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Cán bộ, CôngRead more: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chiRead more: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp