Read more: Quyết định triệu tập cán bộ viên chức tham gia tập huấn đầu năm học 2016-2017
      Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo kế hoạch tập huấn CBVC đầu năm học 2016-2017 như sau: Read more: Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch tập huấn cán bộ, viên chức đầu năm học 2016-2017
 Kính gửi:              - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;              - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;   Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danhRead more: Triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017
         Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời công văn số 314/ĐHKTKTCN-TCCB ngày 28/6/2016. Read more: Công văn số 731/NGCBQLCSGD về việc xác định các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
Tệp đính kèm: Phụ lục mẫu số 1a - 1b (Xem chi tiết và download) Phụ lục mẫu số 2 (Xem chi tiết và download) Phụ lục mẫu số 3a - 3b (Xem chi tiết và download) Phụ lục mẫu số 4 (Xem chi tiết và download)   Read more: Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016
     Căn cứ “Điều lệ Trường Đại học” được ban hành kèm theo Quyết định số Số: 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ;      Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính Phủ vềRead more: Quyết định V/v ban hành Nội quy Ký túc xá Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp