Read more: Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2017 - 2018
Read more: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Read more: Quyết định về việc giao phụ trách Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Nguồn tin: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Link xem bài viết gốc tại đây: http://www.moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1258 Read more: Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Read more: Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức đợt tập huấn đầu năm học 2017-2018
Read more: Quyết định về việc triệu tập cán bộ, viên chức tham gia tập huấn đầu năm học 2017-2018