Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung đợt 2, tính đến hết ngày 03 tháng 9 năm 2015. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung đợt 2, tính đến hết ngày 03 tháng 9 nămRead more: Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung đợt 2, tính đến hết ngày 03 tháng 9 năm 2015
Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 03 tháng 09 năm 2015. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 không hợp lệ tính đến ngày 03 tháng 09Read more: Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 không hợp lệ tính đến ngày 03 tháng 09 năm 2015
       Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;        Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và tình hình thực tế về công tác tuyểnRead more: Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015, hình thức xét tuyển học bạ THPT
Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung, tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm2015. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung, tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm2015 (Xem chi tiết) Read more: Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung, tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm2015
Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 31/08. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 không hợp lệ  tính đến ngày 31 tháng 08 năm 2015 (Xem chi tiết) Read more: Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 không hợp lệ tính đến ngày 31 tháng 08 năm 2015
     Căn cứ điều 73 Bộ Luật Lao động sử đổi, bổ sung của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc qui định người lao động hàng năm được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ;   Read more: Thông báo kế hoạch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2015
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV bổ sung đợt 2 tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2015 Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh trúng đăng ký xét tuyển NV bổ sung đợt 2 tính đến ngày 28Read more: Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV bổ sung đợt 2 tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2015
Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 28/08. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 28/08 năm 2015 (Xem chi tiết) Read more: Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 28/08
Căn cứ Công văn số 4374/BGDĐT-GDĐH ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giải đáp các thắc mắc liên quan đến xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệuRead more: Thông tin về Tổ công tác chuyên trách để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp