Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;     Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm học 2015, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch thiRead more: Thông báo về việc triển khai kế hoạch thi liên thông cao đẳng lên đại học tháng 9 năm 2015
Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung đợt 2, tính đến hết ngày 03 tháng 9 năm 2015. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung đợt 2, tính đến hết ngày 03 tháng 9 nămRead more: Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung đợt 2, tính đến hết ngày 03 tháng 9 năm 2015
Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 03 tháng 09 năm 2015. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 không hợp lệ tính đến ngày 03 tháng 09Read more: Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 không hợp lệ tính đến ngày 03 tháng 09 năm 2015
       Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;        Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và tình hình thực tế về công tác tuyểnRead more: Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015, hình thức xét tuyển học bạ THPT
Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung, tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm2015. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung, tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm2015 (Xem chi tiết) Read more: Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung, tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm2015
Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 31/08. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 không hợp lệ  tính đến ngày 31 tháng 08 năm 2015 (Xem chi tiết) Read more: Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 không hợp lệ tính đến ngày 31 tháng 08 năm 2015