Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về việc triển khai các công việc trọng tâm tháng 7 năm 2013; Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu khoa học và bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2012-2013, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báoRead more: Thông báo về việc tổ chức cuộc họp thông qua kết quả nghiệm thu đề tài NCKH (lần 2) và họp bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2012 - 2013