Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ Hướng dẫn số 10607/BGDĐT-KHTC ngàyRead more: Thông báo về việc nộp giấy cam kết trả nợ vay vốn Ngân hàng CSXH đối với HSSV
1.Danh sách các lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học nhập học đợt 11.02.2012 (Xem chi tiết) 2.Danh sách các lớp liên thông từ TCCN lên đại học nhập học đợt 11.02.2012 (Xem chi tiết) 3.Danh sách các lớp liên thông từ TCCNRead more: Danh sách sinh viên hệ liên thông nhập học đợt ngày 11.02.2012 được biên chế lớp (có danh sách kèm theo)
Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Read more: Thông báo về việc hướng dẫn HSSV nộp học phí kỳ 2 năm học 2011-2012 qua ngân hàng
Đối với sinh viên hệ liên thông nhập học đợt ngày 11/02/2012 (có bản phân công kèm theo) Read more: Nội dung và kế hoạch giảng dạy tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa học
  Read more: Hướng dẫn làm thủ tục Nhập học đối với Thí sinh trúng tuyển hệ liên thông đợt 2 năm 2011
1. Kết quả học bổ sung kiến thức liên thông hệ TCCN - Cao đẳng (Hà nội) 2. Kết quả học bổ sung kiến thức liên thông hệ TCCN - Đại học (Hà nội) 3. Kết quả học bổ sung kiến thức liên thông hệ Cao đẳng – Đại họcRead more: Kết quả học bổ sung kiến thức liên thông