Read more: Hướng dẫn làm thủ tục Nhập học đối với Thí sinh trúng tuyển hệ liên thông đợt 2 năm 2011
1. Kết quả học bổ sung kiến thức liên thông hệ TCCN - Cao đẳng (Hà nội) 2. Kết quả học bổ sung kiến thức liên thông hệ TCCN - Đại học (Hà nội) 3. Kết quả học bổ sung kiến thức liên thông hệ Cao đẳng – Đại họcRead more: Kết quả học bổ sung kiến thức liên thông
Read more: Hướng dẫn xem lich học cho sinh viên khóa mới