Read more: Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt các lớp mới nhập học tuyển sinh năm 2016
KẾ HOẠCH HỌC TẬP "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" ĐẦU KHÓA HỌC NĂM HỌC 2016-2017 Đối với thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy khóa 10 (niên khóa 2016-2020) và Cao đẳng chính quy khóa 25 (niên khóa 2019-2019) tuyển sinh năm 2016 Tệp đính kèm:Read more: Lịch học Tuần sinh hoạt công dân-HSSV đối với ĐH khóa 10 (niên khóa 2016-2020) và CĐ khóa 25 (niên khóa 2016-2019) tuyển sinh năm 2016
Read more: Kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2016 nhập học bổ sung đợt 1 (ngày 06/9/2016)
Thông báo v/v chia lớp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2016 (Có danh sách các lớp kèm theo)     - Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc chia lớp học đối với sinh viên các lớp khóa mới tuyển sinh nămRead more: Thông báo về việc chia lớp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2016
Read more: Thông báo kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2016 nhập học đợt 1
         BẢNG PHÂN CÔNG CÁC LỚP NỘP HỌC PHÍ KỲ 1 (2016-2017) TẠI CƠ SỞ MINH KHAI Read more: Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017