Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quy chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Thông tưRead more: Thông báo về việc triệu tập họp cán bộ Lớp, cán bộ Chi đoàn các lớp sinh viên
    Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị kết thúc học kỳ 3 năm học 2015-2016.     Ban giám hiệu Nhà trường thông báo nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ đốiRead more: Thông báo về việc thực hiện nhiệm vụ đối với Cố vấn học tập và các lớp sinh viên chuẩn bị kết thúc học kỳ 3 năm học 2015 - 2016
      Căn cứ luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc Hội; Hướng dẫn số 210/VPHĐBCQG-PL ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia vềRead more: Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đối với sinh viên
Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Read more: Thông báo tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
       Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và các cơ quan.   Read more: Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lần thứ III - Năm 2016
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo danh sách đề nghị xét học bổng học kỳ I năm học 2015-2016. Ghi chú: Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I (2015-2016) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liênRead more: Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I (2015-2016)