Trong thời gian qua, Tạp chí rất vui mừng vì đã được nhiều cán bộ, giảng viên trong  Trường, và các nhà khoa học, nhà quản lí giáo dục…  gửi bài cộng tác và thực hiện các yêu cầu của Tạp chí đúng như sự kì vọng của Ban BiênRead more: Chào mừng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp phát hành số thứ 2
Read more: Bài viết của NGƯT.PGS.TS Phạm Hữu Đức Dục đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Danh mục các bài đăng trong ấn phẩm số 1 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chiRead more: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Ấn phẩm số 1 năm 2013