Read more: Phát hành tạp chí Khoa học Công nghệ số 5 - Chào mừng năm học mới
Read more: Phát hành tạp chí Khoa học Công nghệ số 4 - Chinh phục công nghệ tiến vào tương lai
Ra mắt tạp chí Khoa học Công nghệ số 3 Chào mừng năm mới, Xuân Giáp Ngọ 2014 LỜI TÒA SOẠN Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ 2014 đang đến, thay mặt Tòa soạn Tạp chí Khoa học & Công nghệ, tôi xin gửi tới các nhà khoa học, các đơnRead more: Phát hành tạp chí Khoa học Công nghệ số 3 Chào mừng năm mới, Xuân Giáp Ngọ 2014
Trong thời gian qua, Tạp chí rất vui mừng vì đã được nhiều cán bộ, giảng viên trong  Trường, và các nhà khoa học, nhà quản lí giáo dục…  gửi bài cộng tác và thực hiện các yêu cầu của Tạp chí đúng như sự kì vọng của Ban BiênRead more: Chào mừng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp phát hành số thứ 2
Read more: Bài viết của NGƯT.PGS.TS Phạm Hữu Đức Dục đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Danh mục các bài đăng trong ấn phẩm số 1 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chiRead more: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Ấn phẩm số 1 năm 2013