Triển khai thực hiện các Thông báo số 79/TB-ĐHKTKTCN ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa học Công nghệ và Sáng kiến cải tiến cuối năm học 2016 - 2017, trong các ngày từ 16/03/2017 - 20/3/2017 tại Văn phòng Khoa và Phòng họp 402 khu nhà văn phòng, số 456 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức đánh giá báo cáo giữa kỳ của các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở và báo cáo định kỳ đề tài NCKH Sinh viên trong năm học 2016 - 2017. 

      Tới dự buổi đánh giá có đầy đủ các chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong Hội đồng khoa học của Khoa cùng đông đảo các Giảng viên trong Khoa Quản trị kinh doanh.

       Năm học 2016 - 2017, Khoa Quản trị kinh doanh đã được Hội đồng khoa học của nhà trường xét duyệt và giao cho quản lý thực hiện 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 03 đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên.        Mở đầu buổi báo cáo, Chủ tịch Hội đồng - TS Lưu Khánh Cường đã thông báo quy trình của buổi báo cáo và nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý trong các bước triển khai của quy trình này. Tiếp theo, các chủ nhiệm đề tài trình bày quá trình nghiên cứu và những kết quả nghiên cứu đã đạt được từ khi được giao nhiệm vụ đến giữa kỳ nghiên cứu. Sau phần trình bày của các chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong Hội đồng đã nêu ra những đánh giá, nhận xét, góp ý về kết quả nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài. Các chủ nhiệm đề tài cảm ơn những ý kiến đánh giá của các thành viên trong Hội đồng và trao đổi những vấn đề liên quan đến công việc đã thực hiện, những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu cũng như dự kiến kế hoạch thực hiện tiếp theo đến khi kết thúc thời hạn nghiên cứu theo quy định. 

      Kết luận buổi báo cáo, TS Lưu Khánh Cường - Chủ tịch Hội đồng đã tổng hợp những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng và giải trình của các chủ nhiệm đề tài. Đánh giá chung là các các đề tài đều được hoàn thành đúng nội dung và thời hạn như thuyết minh đề tài đã được duyệt, quá trình thực hiện nhìn chung là thuận lợi, không có khó khăn gì đặc biệt dẫn đến cần phải thay đổi nội dung cũng như tiến độ thực hiện, chất lượng nội dung báo cáo đáp ứng được yêu cầu của một sản phẩm khoa học công nghệ theo quy định. Với những đánh giá này, Hội đồng khoa học của Khoa đề nghị nhà trường đồng ý cho các chủ nhiệm đề tài tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại của báo cáo để nghiệm thu theo tiến độ quy định. Các chủ nhiệm đề tài cần khẩn trương điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện các nội dung của báo cáo theo ý kiến của Hội đồng đã nêu ra đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ quy định, đặc biệt là phải công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học nằm trong danh mục tạp chí có tính điểm theo quy định của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước.

      Dưới đây là một số hình ảnh về buổi báo cáo giữa kỳ của Khoa:

Hội đồng nghe báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ của các chủ nhiệm đề tài 

Hội đồng họp phiên toàn thể tổng kết và rút kinh nghiệm chung

Bài và ảnh: Trần Mạnh Hùng